LFF Naujienos


LFF pareiškimas dėl informacijos žiniasklaidoje apie galimą "REO" klubo pasitraukimą

Lietuvos futbolo federacija (LFF) pareiškia, jog nėra gavusi jokių oficialių Vilniaus „REO" futbolo klubo raštiškų pareiškimų dėl pasitraukimo iš LFF organizuojamų varžybų.

Jei „REO" komanda nedalyvautų liepos 21 d. 15 val. numatytose Lietuvos čempionato rungtynėse, klubui būtų pritaikytos LFF Drausmės kodekse numatytos sankcijos.

Tuo pačiu LFF pažymi, jog žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija - dėl neva iš „REO" atimtos teisės dalyvauti UEFA Regionų taurės (UEFA REGION'S CUP) varžybose - neatitinka tikrovės.

Pagal LFF varžybų nuostatų 35 punktą, LFF I lygos pirmenybių nugalėtojai įgyja teisę atstovauti Lietuvai minėtose varžybose, tačiau tik įvykdžius visus UEFA varžybų nuostatų keliamus reikalavimus. Neįvykdžius šių reikalavimų, varžybose žaidžia žemesnes vietas užėmusios komandos.

UEFA Regionų taurės varžybų nuostatų 18 straipsnio antroje dalyje nustatyta, jog šiose varžybose gali dalyvauti tik žaidėjai, kurie atitinka mėgėjų statuso kriterijus: negali būti bet kada anksčiau pasirašę profesionalaus kontrakto (FIFA žaidėjų statuso ir perėjimų (transfer) taisyklėse nustatyta, jog profesionalas yra žaidėjas, jog turi rašytinę sutartį su klubu ir jam skiriamas apmokėjimas už dalyvavimą futbolo veikloje viršija jo patiriamas išlaidas), nėra žaidę profesionalioje ir aukščiausioje šalies lygoje.

Minėtų reikalavimų „REO" klubas neatitinka, nes jame registruoti žaidėjai šiemet rungtyniauja aukščiausioje šalies lygoje - Lietuvos A lygos čempionate - ir šiuo metu ar anksčiau yra pasirašę profesionalų kontraktus.

Taip pat LFF pažymi, jog sprendimas atsisakyti registruoti naujus „REO" klubo žaidėjus priimtas atsižvelgiant į klubo įsiskolinimus už teisėjavimo paslaugas. Pagal LFF varžybų nuostatų 122 punkto 3 dalį, klubui nesumokėjus teisėjavimo mokesčio sumos, jis neturi teisės registruoti žaidėjų antrajame registracijos periode (birželio 29 d. - liepos 29 d.).

Be to, birželio 21 d. „REO" klubas buvo raštiškai įspėtas, jog iki liepos 1 d. privalo sumokėti už teisėjavimo paslaugas, arba į klubo namų rungtynes nebus skiriami teisėjai. Minėtas įsiskolinimas iki šiol nebuvo apmokėtas.