Neįgaliesiems

Antrajame forume aptarė įvykusius ir siūlomus valdymo pokyčius

Vilniuje surengtas antras Futbolo forumas gerojo valdymo praktikos tema. Šio bendruomenenės susirinkimo metu pristatytas rudenį pirmojo forumo metu išrinktos darbo grupės raportas, aptarti LFF Konferencijoje priimtus įstatai bei vyko diskusijos dėl galimų naujų pokyčių Lietuvos futbolo valdyme.

Raportą, kuriame yra išdėstytos konkrečios rekomendacijos tolesniems pokyčiams įgyvendinti, pristatė darbo grupės pirmininkas Gintautas Babravičius, Siūlomi pokyčiai ankščiau buvo pristatyti LFF Vykdomojo komiteto nariams ir dalis jų priimta praėjusį mėnesį vykusios LFF Konferencijos metu.

„Visi žinome, kad reikia tvarkytis su dabartinėmis problemomis Lietuvos futbole. Nėra prasmės žvalgytis atgal, o siūlyti pokyčius. Raporto pristatymuose apskrityse ir asociacijose buvo nemažai diskusijų ir pozityvios energijos, tad labai džiugu, kad visuomenei rūpi išspręsti aktualius klausimus ir mes skinamės kelią į priekį. Dalį raporte pateiktų principų LFF konferencija priėmė, bet įstatų tobulinimas yra neišvengiamas“, sakė G. Babravičius.

LFF generalinis direktorius Nerijus Dunauskas apžvelgė LFF konferencijoje atliktus įstatų pakeitimus ir teigė, kad po įtemptų paskutinių mėnesių futbolo visuomenė turi būti vieninga ir kartu siekti reikalingų pokyčių.

„Šiuo metu turime du kertinius dalykus. Pirmasis – yra patvirtinta strategija iki 2020 metų, pagal kurią mes sieksime paversti futbolą sporto šaka numeris vienas Lietuvoje. Antrasis – LFF konferencijoje priimti įstatai, kurie laukia patvirtinimo registrų centre. Manau, kad visa tai rodo Lietuvos futbolo bendruomenės brandą prisidedant prie strategijos ir įstatų keitimo. Mačiau, kaip mūsų rinktinės treneris prieš rungtynes nuteikia žaidėjus rungtynėms ir kaip komanda susitelkia joms. Norėčiau, kad mes visi taip pat būtume kaip komanda ir taip užsidegę siektume rezultatų“, sakė N. Dunauskas.

Vėliau susirinkę forumo dalyviai diskutavo apie tai, ką būtina tobulinti ir kam reikia skirti didžiausią dėmesį šalies futbolo valdymo ir oganizavimo struktūroje. Įvairūs treneriai ir entuziastai pasisakė dėl įvairių aspektų: vaikų mokykloms skiriamų resursų, futbolo klubų galimybių dalyvaujant valdyme, futbolo federacijos prestižo gerinimo ir jos didesnio bendradarbiavimo su šalies valdžia ir verslu bei kitų aktualių klausimų.

Darbo grupės pirmininkas G. Babravičius taip pat pristatė memorandumą dėl Lietuvos futbolo strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo. Jame apibendrinti pagrindiniai darbo grupės siūlymai.

Paskutinė futbolo forumo darbo grupės gerojo valdymo praktikos raporto versija

Memorandumas dėl Lietuvos futbolo strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS