Strategija

Atėjo metas žengti naują žingsnį LFF organizacijos ir viso Lietuvos futbolo vystymo raidoje. Turime siekti, kad futbolas taptų ne tik sportu, kuris įkvėptų kiekvieną lietuvį, bet ir malonia patirtimi, kuri suteikia džiaugsmą ir progą įgyvendinti svajones. Artimiausių 4 metų kelią šių tikslų link nubrėžia „Žaidimo planas 2024“.


Šias ambicijas sudėlioti į lentynas mums padėjo LFF ir asociacijų darbuotojų bendradarbiavimas su UEFA „Grow“ programos specialistų komanda.


Nauja Lietuvos futbolo plėtros strategija 2020-2024 m. laikotarpiui buvo patvirtinta 2020 m. gruodžio mėn. 17 d. LFF Vykdomojo Komiteto posėdyje.

Vizija

Kiekvienas Lietuvoje yra įkvėptas futbolo, mėgaujasi futbolu ir turi galimybę įgyvendinti svajonę.

Misija

Pasitelkiant žaidimo galią pasiekti, kad visiems, kurie nori žaisti ar kitaip dalyvauti, futbolas būtų prieinamas, draugiškas, juo būtų galima mėgautis ir atrasti galimybių tobulėti. Talentingiausiems suteikti įkvepiantį futbolo kelią, kuris svajones paverstų realybe. Futbolas turi tapti sportu nr. 1 Lietuvoje

Vertybės

 • Skaidrūs ir atviri
 • Aistringi
 • Viena komanda
 • Profesionalūs
 • Atsidavę

8 prioritetinės strategijos sritys ir jų tikslai

Dalyvavimas

 • Padidinti futbolą žaidžiančiųjų skaičių Lietuvoje;
 • Pagerinti ir sustiprinti futbolo vystymą mokyklose bei edukaciją;
 • Sustiprinti klubų tobulėjimą užtikrinant efektyvų jų bendradarbiavimą su bendrojo ugdymo įstaigomis.

Techninis vystymas

 • Užtikrinti, kad visos futbolo mokyklos Lietuvoje atitiktų standartus;
 • Įgyvendinti techninio vystymo sistemą, pakelti meistriškumo lygį masinio bei jaunimo futbolo varžybose, komandose;
 • Gerinti talentų atranką bei vystymą ir užtikrinti talentingiausių žaidėjų atradimą, tobulinimą

Aukšto meistriškumo ugdymas

 • Pagerinti nacionalinių rinktinių rezultatus bei reitingą;
 • Užtikrinti, jog rinktinių žaidėjų atranka būtų efektyvi ir produktyvi;
 • Sukurti aukšto meistriškumo treniravimo ir administravimo struktūrą suaugusiųjų ir jaunimo rinktinėms.

Moterų ugdymas

 • Demonstruoti pozityvų moterų futbolo įvaizdį žiniasklaidoje, įkvėpti rinktis šią sporto šaką;
 • Vystyti, skatinti ir auginti moterų ir merginų futbolą;
 • Suteikti galimybes visoms talentingoms merginoms ir moterims pasiekti savo potencialą ir sustiprinti moterų rinktinės rezultatus, kad jais galėtų didžiuotis šalis.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • Pateikti treniravimą, teisėjavimą ir savanorystę kaip patrauklias, aktualias veiklas;
 • Savo bendruomenei suteikti aukštos kokybės tobulėjimo galimybių ir veiklose, tiesiogiai susijusiose su futbolu, ir šalia aikštės;
 • Dirbant su klubais įdiegti LFF siūlomą bendruomeninio klubo modelį.

Infrastruktūros plėtra

 • Pagerinti galimybes žaisti visus metus ir prisidėti prie jaunimo techninio vystymo bei aukšto meistriškumo programų;
 • Ženkliai pagerinti treniruočių infrastruktūrą techninio vystymo ir aukšto meistriškumo programoms;
 • Pasiekti progresą nacionalinio stadiono statybose, sukurti etaloną būsimiems projektams.

Valdymas

 • Visuose darbuose vadovautis savo vertybėmis;
 • Būti skaidriais, atvirais ir sumaniais;
 • Planavimą paremti verslo principais pasitelkiant duomenis ir siekti maksimaliai išnaudoti komercines bei viešinimo galimybes.

įsitraukimas

 • Būti šiuolaikiškiems, atviriems komunikacijoje ir futbolą padaryti populiariausiu sportu Lietuvoje;
 • Pagerinti LFF ženklo atpažinimą ir susitapatinimą su juo;
 • Pademonstruoti savo gebėjimus tarptautiniu mastu ir pagerinti futbolo mėgėjų įsitraukimą per rinktinių rungtynes.

Daugiau galite rasti strategijos leidinyje

Asociacijos

LFF sudarančios ir su organizacija bendradarbiaujančios asociacijos.

Regionai

Lietuvos futbolą regionuose kontroliuojančios futbolo federacijos.

Strategija

Lietuvos futbolo kultūros vystymo ir plėtros planas.

Stadionas

Informacija apie Lietuvos stadionų infrastruktūrą ir nuomą.