SERTIFIKAVIMAS

DOKUMENTAI

Apie

Sertifikavimas – procesas, kurio metu įvertinamas Organizacijos atitikimo sertifikavimo kriterijams lygis ir išduodamas tai patvirtinantis sertifikatas. Sertifikavimas apima vadybinius, infrastruktūros, techninių išteklių, sporto personalo vertinimo, sportinės veiklos vertinimo, treniravimo proceso kokybinius bei Organizacijos veiklos stebėseną Sertifikavimo proceso metu.

Stebėsena – sistemingas (nuolatinis ir/ar periodinis) Organizacijos veiklos stebėjimas, renkant informaciją, reikalingą Organizacijos vertinimui ir atitikimui suteiktam sertifikatui.

LFF nustato šiuos terminus Organizacijoms, siekiančioms pirmą kartą gauti sertifikatą, informacijai ir dokumentacijai pateikti (analogiškas punktas atsiranda ir 4, 3 žv. turinčius sertifikatus Organizacijoms pratęsiančiom savo sertifikatus arba kylant/krentant):

– 2023 m. rugpjūčio 8 d. – 2023 m. rugpjūčio 20 d. Organizacijos teikia prašymus dalyvauti Sertifikavimo procese, nurodydamos į kurį Sertifikavimo lygmenį   pretenduoja.

– 2023 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje paskelbiamas Sertifikavimo dalyvių sąrašas.

– Organizacijos, kurios pretenduoja į 3 žv., 4 žv., 5 žv., dokumentus privalo įkelti į COMET nuo 2023 m. rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 22 d. Šių Organizacijų dokumentų vertinimas atliekamas 2023 m. spalio mėnesį.

– Organizacijos, kurios pretenduos į 1 žv.  ir 2 žv. dokumentus privalo įkelti į COMET nuo 2023 m. spalio 14 d. iki 2023 m. spalio 25 d. Šių Organizacijų dokumentų vertinimas atliekamas 2023 m. lapkričio mėnesį.

– 2023 m. lapkričio – 2024 m. birželio mėn. vykdomi ekspertų vizitai Organizacijose…

– 2024 m. liepos mėn. vykdomi galutiniai vertinimai.

– 2024 m. rugpjūčio mėn. Organizacijoms įteikiami atitinkamo lygmens   sertifikatai.

Kontaktams

Treniravimo proceso kokybinių kriterijų ekspertas Deimantas Bička d.bicka@lff.lt

Sporto, personalo kriterijų vertinimo ekspertas Algirdas Kvalkauskas a.kvalkauskas@lff.lt

Projekto vadovas, Vadybinių, infrastruktūros kriterijų ekspertas

Diana Jonaitienė d.jonaitiene@lff .lt ; +37063032581

Asociacijos

LFF sudarančios ir su organizacija bendradarbiaujančios asociacijos.

Regionai

Lietuvos futbolą regionuose kontroliuojančios futbolo federacijos.

Strategija

Lietuvos futbolo kultūros vystymo ir plėtros planas.

Stadionas

Informacija apie Lietuvos stadionų infrastruktūrą ir nuomą.