ŽINIASKLAIDAI

Bet kuris visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, pageidaujantis skelbti, platinti, atgaminti ir/ar naudoti pranešimus, straipsnius, nuotraukas bei kitus kūrinius, skelbiamus LFF.lt ir/ar LFF tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis teikiamus visuomenės informavimo priemonių valdytojams bei kitiems tretiesiems asmenims, tik gavus rašytinį LFF sutikimą dėl minėtų kūrinių naudojimu.

KREIPKITĖS DĖL LFF INFORMACIJOS NAUDOJIMO

Žiniasklaidos atstovus dėl informacijos susijusios su Lietuvos futbolo federacija ir jos veikla, varžybas ir turnyrus bei žiniasklaidos darbą jų metu prašome kreiptis į LFF Rinkodaros ir Komunikacijos skyrių šiais kontaktais:

Reikia akreditacijos? Užpildykite anketą.

REGISTRUOKITĖS AKREDITACIJAI

JŪSŲ DUOMENYS

LFF.lt yra interneto svetainė, priklausanti Lietuvos futbolo federacijai (toliau – LFF).
LFF priklauso visos autoriaus turtinės teisės į visus pranešimus, straipsnius, nuotraukas bei kitus kūrinius, skelbiamus LFF.lt ir/ar LFF tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis teikiamus visuomenės informavimo priemonių valdytojams bei kitiems tretiesiems asmenims.
LFF pažymi, kad ji nesuteikia teisės ir draudžia bet kokiems tretiesiems asmenims skelbti, platinti, atgaminti bei naudoti bet kokiais kitais būdais pranešimus, straipsnius, nuotraukas bei kitus kūrinius, skelbiamus LFF.lt ir/ar LFF tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis teikiamus visuomenės informavimo priemonių valdytojams bei kitiems tretiesiems asmenims, jei nėra gautas atitinkamas LFF sutikimas kaip tai nustatyta šiose Informacijos naudojimo taisyklėse.
LFF pažymi, kad LFF teikia pranešimus, straipsnius, nuotraukas ir kitus kūrinius visuomenės informavimo priemonių valdytojams bei kitiems tretiesiems asmenims tik informaciniais, t. y., supažindinimo su atitinkama informacija tikslais, tačiau nesuteikia teisės šių kūrinių naudoti, jei nėra gautas atitinkamas LFF sutikimas kaip tai nustatyta šiose Informacijos naudojimo taisyklėse.
Bet kuri visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, pageidaujantis skelbti, platinti, atgaminti ir/ar naudoti pranešimus, straipsnius, nuotraukas bei kitus kūrinius, skelbiamus LFF.lt ir/ar LFF tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis teikiamus visuomenės informavimo priemonių valdytojams bei kitiems tretiesiems asmenims, tik gavus rašytinį LFF sutikimą dėl minėtų kūrinių naudojimu.
Visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, gavęs anksčiau šiose taisyklėse nurodytą LFF sutikimą, atitinkamą kūrinį, dėl kurio naudojimo LFF sutiko, gali naudoti tik minėtame sutikime nurodytais būdais bei griežtai laikantis kitų tokiame sutikime nurodytų sąlygų. Asmuo, gavęs atitinkamą LFF sutikimą, visais atvejais, nepaisant to, kad tai atskirai nėra nurodyta sutikime išdėstytose sąlygose, skelbdamas ar kitaip naudodamas atitinkamą kūrinį, privalo nurodyti LFF.lt kaip tokio kūrinio ir jame pateikiamos informacijos šaltinį.
Dėl LFF sutikimo naudoti straipsnius, nuotraukas bei kitus kūrinius, skelbiamus LFF.lt ir/ar LFF tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis teikiamus visuomenės informavimo priemonių valdytojams bei kitiems tretiesiems asmenims, bei kitais su šių kūrinių naudojimu susijusiais klausimais, galite kreiptis šiuo elektroninio pašto adresu: media@lff.lt.