RINKIMAI

INFORMACIJA

Remiantis LFF Įstatų 31 straipsnio 9 ir 10 dalimis bei LFF Rinkimų kodekso 8 straipsnio 2 dalimi ir 10 straipsnio 1 dalimi, kandidatūros į Vykdomojo komiteto narių bei nepriklausomų komitetų ir teisinių organų narių pareigas Generaliniam sekretoriui turi būti siunčiamos likus ne mažiau kaip 25 kalendorinėms dienoms iki atitinkamos rinkimų Konferencijos.

Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  2. Kandidato anketą.
  3. Kandidato sutikimą.
  4. Kandidato nepriklausomumo deklaraciją (tik kandidatams į nepriklausomų komitetų bei teisinių organų narius).
  5. Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM išduotą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą (ne pažymą) (užsisakyti čia).
  6. Kitus dokumentus, kurie, Kandidato nuomone, yra reikšmingi jo nurodytos informacijos pagrindimui ir jo tinkamumo bei nepriklausomumo patikrinimui.

Kandidatai turi atitikti LFF Įstatų 31 straipsnio 8 dalyje nurodytus tinkamumo, o kandidatai į nepriklausomų komitetų bei teisinių organų narius – ir LFF Įstatų 54 straipsnio 5 dalyje nurodytus nepriklausomumo reikalavimus.

Vykdomojo komiteto narių rinkimuose kiekvieną kandidatą turi pasiūlyti ne mažiau kaip trys LFF Nariai. Kiekvienas LFF Narys remia tik po vieną kandidatą į kiekvienos kategorijos pareigas. Jeigu Narys remia daugiau nei vieną kandidatą, nei vienam iš kandidatų į šios kategorijos pareigas palaikymas nėra skaičiuojamas. (LFF Įstatų 31 straipsnio 4 dalis).

LFF Rinkimų komitetas

 

LFF EILINĖS KONFERENCIJOS 2024 M. BALANDŽIO 20 D. RINKIMAI:

Kandidatai į Etikos komitetą:

Laura Augytė – Kamarauskienė – Pirmininkė

Milda Rapševičienė – pirmininkės pavaduotoja

Petras Orlovas – narys

Nerijus Strazdas – narys

Kandidatai į Rinkimų komitetą:

Justinas Borevičius – pirmininkas

Arūnas Rudzinskas – narys

Karolis Merkevičius- narys


Kandidatas į Revizorius
– Vydas Damalakas.

 

Asociacijos

LFF sudarančios ir su organizacija bendradarbiaujančios asociacijos.

Regionai

Lietuvos futbolą regionuose kontroliuojančios futbolo federacijos.

Strategija

Lietuvos futbolo kultūros vystymo ir plėtros planas.

Stadionas

Informacija apie Lietuvos stadionų infrastruktūrą ir nuomą.