Neįgaliesiems

Atnaujinama Ukmergės stadiono futbolo aikštė

2021 metais Ukmergės sporto centras dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtame kvietime teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Sporto centro inicijuotas projektas „Ukmergės stadiono futbolo aikštės atnaujinimas“ atitiko finansavimui keliamus reikalavimus, paraiška praėjo vertinimo etapus ir buvo atrinkta iš kitų pateiktų paraiškų.

2021 m. rugpjūčio mėnesį pasirašyta Projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti Ukmergės stadiono futbolo aikštės atnaujinimo darbai: aikštės dangos keitimas į dirbtinę žolę, žaidybinė zona 105×68 m, nubraižytos linijos, naujų stacionarių vartų pastatymas.

Siekiama užtikrinti saugią ir kokybišką aplinką sporto veikloms. Numatytoji aikštės danga (sintetinė žolė) bus pritaikyta futbolo bei kitų sporto šakų treniruotėms ir varžyboms, leis aikštę eksploatuoti ir lietingo sezono metu, todėl atitinkamai ilgės sporto bazės prieinamumo trukmė. Norima sudaryti tinkamas sąlygas ir galimybes didinti sportuojančių ir besimankštinančių įvairaus amžiaus žmonių skaičių sporto bazėje. Planuojama, kad turint modernią ir kokybės reikalavimus atitinkančią futbolo aikštę, bus pritraukta įvairesnių sporto šakų ir, kad didės reguliariai sportuojančių asmenų skaičius.

Projekto tikslas – gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, atnaujinant esamą sporto bazės infrastruktūrą.

Bendra projekto vertė  – 629 212,98 Eur, iš kurių net 450 000,00 Eur sudaro sporto rėmimo fondo lėšos. Ukmergės rajono savivaldybės  prisidėjimo suma – 179 212,98 Eur.

Numatoma, kad darbų techninis projektas bus parengtas ir suderintas 2022 II ketv. Pačius atnaujinimo darbus planuojama pradėti vykdyti 2022 m. III ketv.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2023 m. balandžio mėn.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS