Neįgaliesiems

Atranka į Šiaulių sporto gimnaziją

LFF dalinasi aktualia informacija dėl atrankos į Šiaulių sporto gimnaziją, kurioje yra sustiprinta sporto disciplina bei skiriamas didelis dėmesys futbolui.

Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, atranka į 8 kl., I ir III klases Šiaulių sporto gimnazijoje vykdoma iki balandžio 25 d. be fizinio pajėgumo testavimo, remiantis gautais dokumentais.

Norint patekti į gimnaziją reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (prašymo forma pateikiama gimnazijos interneto svetainėje);

2. Mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

4. Sporto medicinos centro pažyma F-068/a (pateikiama atvykstant į fizinio pajėgumo testavimus);

5. Sveikatos būklės klausimynas (klausimynas pateikiamas gimnazijos interneto svetainėje);

6. Nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;

7. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas;

8. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

9. Pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (atvykstantys mokslo metų eigoje).

Pasibaigus priėmimo laikui gimnazija informuos visus paraiškos davėjus, tiek įtrauktus į sąrašą, tiek neįtrauktus ar paliktus rezerviniame sąraše. Informaciją bus paskelbta gimnazijos svetainėje www.sportogimnazija.lt ne vėliau kaip po 10 dienų po fizinio pajėgumo testavimų dienos.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS