Neįgaliesiems

Dėl viešai apie Lietuvos futbolo federaciją skleidžiamos informacijos

Lietuvos futbolo federacija kategoriškai atmeta bet kokius kaltinimus tiek pačiai federacijai, tiek atskiriems savo nariams dėl skaidrumo, etikos ar kitų principų pažeidinėjimo.

Lietuvos futbolo federacija veikia pagal įstatus ir Lietuvos teisės aktus, savo veiklą vykdo skaidriai ir sąžiningai. 

Kiekvienas Vykdomojo komiteto narys, įskaitant ir Arūną Pukelį, yra išrinktas vadovaujantis Lietuvos futbolo federacijos įstatais ir atitinka keliamus reikalavimus. Vadovaujantis LFF įstatų 7 straipsnio 2 dalimi LFF Prezidentu, Vykdomojo Komiteto nariais ir Generaliniu Sekretoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Laikoma, kad asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne, taip pat teistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs. LFF valdymo organuose nėra jokių asmenų, kurie neatitiktų LFF įstatų nustatyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo. 

Lietuvos futbolo federacija 2021 m. gavo tikslinį 198 210 eurų valstybės finansavimą pagal aukšto meistriškumo programą. Šis finansavimas yra skirtas nacionalinių futbolo rinktinių veiklų vykdymui. 2022 m. buvo paskirtas 372 135 eurų tikslinis finansavimas. Dėl visų veiklų ir lėšų panaudojimo atsiskaitoma atsakingoms institucijoms. Visos kitos Lietuvos futbolo federacijos lėšos yra uždirbamos pačios Lietuvos futbolo federacijos arba gaunamos iš tarptautinių futbolo organizacijų, visa Lietuvos futbolo federacijos veikla yra audituojama tarptautinių auditorių. Lietuvos futbolo federacija visoms atsakingoms valstybės  institucijoms bei viešai teikia tiek finansinę, tiek veiklos informaciją bei ataskaitas. Tiek Lietuvos futbolo federacijos biudžetas, tiek biudžeto panaudojimas visuomenei ir žiniasklaidai reguliariai pristatomi viešų spaudos konferencijų metu.

Neatsakingi neįsigilinus į situaciją aukščiausių Lietuvos politikų pasisakymai, kurie ne tik neturi jokio pagrindo, tačiau ir kaltina tiek Lietuvos futbolo federaciją ar atskirus jos Vykdomojo komiteto narius, yra grubus kišimasis į federacijos veiklą, tuo pat metu darant spaudimą ir teismams, kuriuose šiuo metu vyksta ginčai dėl reputaciją žeidžiančios informacijos apie federaciją skleidimo. 

Primename, kad, siekdami pristatyti Lietuvos futbolo federacijos veiklą ir finansines ataskaitas,  jau ne kartą kreipėmės tiek į aukščiausius šalies vadovus, tiek į Seimo narius siūlydami susitikti ir susipažinti su Lietuvos futbolo federacijos bei FIFA ir UEFA atliktais federacijos audito rezultatais, tačiau politikai faktais nesidomėjo. Todėl manome, kad vieši politikų pasisakymai, grindžiami ne faktais, o viešoje erdvėje skleidžiama tikrovės neatitinkančia informacija, yra itin neatsakingi, prieštaraujantys teisinės valstybės principams ir pažeidžiantys Lietuvos futbolo federacijos ir atskirų jos narių teises. Raginame politikus atsakingai žiūrėti į savo viešus pasisakymus ir dar kartą kviečiame susipažinti su Lietuvos futbolo federacijos veiklos ataskaitomis.

 

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS