Neįgaliesiems

Eilinis LMFA visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 20 dieną

Lietuvos moterų futbolo asociacija (LMFA) informuoja, jog š. m. balandžio 20 dieną asociacijos Valdybos priimtu sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas.

LMFA eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 20 d. nuo 12:00 val. LFF Kauno treniruočių centro konferencijų salėje (Aukštaičių g. 51, Kaunas).

Darbotvarkė:

1. Pareiškimas, kad visuotinis narių susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis LMFA įstatais;

2. Prezidento kreipimasis;

3. LMFA eilinio visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas; 

4. LMFA eilinio visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

5. LMFA eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;

6. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;  

7. LMFA veiklos ataskaitos už 2022 m. pristatymas;

8. LMFA 2022 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;

9. LMFA 2023 m. veiklos pristatymas;

10. Kiti klausimai.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS