Neįgaliesiems

Eilinis LMFA visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 27-ąją

Lietuvos moterų futbolo asociacija (LMFA) informuoja, jog 2021 m. balandžio 7 d. asociacijos Valdybos priimtu sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas.

LMFA eilinis visuotinis narių susirinkimas  vyks balandžio 27 d. nuo 13 valandos nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“ platformą.

Darbotvarkė:

1. Pareiškimas, kad visuotinis narių susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis LMFA įstatais;

2. LMFA prezidento kreipimasis;

3. LMFA eilinio visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas;

4. LMFA eilinio visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

5. LMFA eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;

6. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas; 

7. LMFA veiklos už 2020 m. ataskaitos pristatymas;

8. LMFA 2020 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;

9. LMFA veiklos 2021 m. pristatymas.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS