Neįgaliesiems

Eilinis LSFA visuotinis susirinkimas – balandžio 23 d.

Lietuvos salės futbolo asociacija (toliau – Asociacija) informuoja, jog 2019 m. kovo 21 d. priimtu valdybos sprendimu bei laikantis Asociacijos įstatuose nustatytų terminų šaukia eilinį visuotinį susirinkimą.

Numatoma susirinkimo data 2019-04-23 12:00 val., adresu Aukštaičių g. 51, Kaunas (Nacionalinės futbolo akademijos patalpose).

Numatoma darbotvarkė:

1. Dėl eilinio visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.
2. Dėl finansinės ataskaitos tvirtinimo už 2018 m.
3. Dėl veiklos ataskaitos už 2018 m tvirtinimo.
4. Dėl valdybos narių atšaukimo ir naujų narių likusiai kadencijai rinkimo.
5. Dėl naujų Asociacijos įstatų patvirtinimo.
6. Kiti klausimai.

Informuojame, kad tuo atveju, jei bus organizuojamas pakartotinis eilinis visuotinis susirinkimas, šio susirinkimo data numatoma 2019 m. gegužės 7 d. 12:00 val. laikantis aukščiau nustatytos darbotvarkės. Susirinkimo vieta bus tikslinama likus 14 d. iki numatytos pakartotinio susirinkimo datos

Su Asociacijos turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti nuo 2019 m. balandžio 8 d., kreipiantis į Asociacijos direktorių (tel.: 869841456).

Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio susirinkimo dieną yra sumokėję nario mokestį. Kiekvienas narys atvykęs į susirinkimą, privalo turėti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Narių atstovai (įgaliotiniai) privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei tinkamai įformintus įgaliojimus ar kitus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus.

Lietuvos salės futbolo asociacijos valdybos pirmininkas: Vidmantas Butkevičius.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS