Neįgaliesiems

Federacijoje posėdžiavo vykdomasis komitetas

Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Lietuvos futbolo federacijos vykdomojo komiteto narių posėdis, kuriame buvo patvirtinti Lietuvos nacionalinių rinktinių treneriai ir jų asistentai, buvo pristatyta LFF 2020 metų Techninė strategija bei aptarti kiti svarbūs futbolo klausimai.

Vykdomasis komitetas vieningai nutarė atšaukti LSFS narystės sustabdymą bei atsižvelgę į glaudų LSFS ir LFF bendradarbiavimą sporto veikloje ir įvairiuose sporto projektuose, priėmė sprendimą sugrįžti į sporto federacijų sąjungos veiklą.

Posėdyje taip pat buvo patvirtinti Lietuvos nacionalinių rinktinių treneriai ir jų asistentai. Prie Nacionalinės vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio Valdo Urbono komandos prisijungė trenerio asistentas Marius Stankevičius. Prie visų moterų rinktinių trenerių komandų prisijungė asistentas Cederique Tulleners. LFF Techninis direktorius Patrick De Wilde pristatydamas Nacionalinių rinktinių trenerių komandą paminėjo, jog analitiko ir fizinio rengimo trenerio visoms Nacionalinėms rinktinėms paieškos dar nesibaigė, šiuo metu dar vyksta atranka į šitas pozicijas.

Posėdžio metu LFF techninis direktorius Patrick De Wilde pristatė LFF 2020–2024 metų paruoštą Techninę strategiją, kurioje atsižvelgė į dabartinį Lietuvos futbolo lygį bei futbolo ateities perspektyvas. Vykdomasis komitetas vieningai patvirtino Techninę strategiją.

Vykdomojo komiteto nariai ilgai svarstė biudžetinių įstaigų dalyvavimo 2020 metų sezono Elitinės jaunių lygos futbolo čempionate klausimą. VK nariai nutarė išimties tvarka nustatyti papildomą vienerių metų pereinamąjį laikotarpį ir leisti biudžetinei įstaigai Klaipėdos futbolo sporto mokyklai dalyvauti 2020 metų sezono Elitinės jaunių lygos čempionate, siekiant užtikrinti pagal sportinį principą šios įstaigos komandų iškovotą teisę dalyvauti minėtame Elitinės jaunių lygos futbolo čempionate.

Lietuvos futbolo federacija taip pat gavo Vilniaus miesto savivaldybės raštą „Dėl Vilniaus futbolo mokyklos komandų dalyvavimo Elitinės jaunių lygos varžybose 2020 m.“, kuriame pranešama, jog Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio mėnesio sprendimu, Vilniaus futbolo mokykla yra likviduojama, o minėtos mokyklos trys komandos (U16, U17 ir U19) yra iškovojusios teisę 2020 metais dalyvauti Elitinėje jaunių lygoje. VK posėdyje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės narys, kuris artimiau supažindino su esama situacija. Po diskusijų VK nariai nutarė išimties tvarka nustatyti papildomą vienerių metų pereinamąjį laikotarpį ir leisti Vilniaus futbolo mokyklos komandoms (U16, U17 ir U19), iškovojusioms teisę dalyvauti 2020 metų sezono Elitinės jaunių lygos čempionate, pereiti į kitus subjektus ar klubus bei dalyvauti minėtame Elitinės jaunių lygos futbolo čempionate.

Posėdžio metu buvo aptartas II lygos Pietų ir Vakarų zonų organizavimo klausimas. VK nariai vieningai patvirtino, kad Pietų zonos organizavimas ateinančius du metus bus patikėtas Kauno apskričiai, o Vakarų zonos organizavimas – Telšių apskričiai.

Daug dėmesio buvo skirta 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitai bei 2020 metų federacijos biudžeto pristatymui. Pristačius 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitą ir VK nariams ją patvirtinus, buvo pristatytas 2020 metų biudžetas. VK nariai vieningai patvirtino 2020 metų biudžetą.

Vykdomasis komitetas taip pat aptarė klausimą dėl programos „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų futbolą“. Šioje programoje dalyvauja Lietuvos A lygos, Lietuvos futbolo federacijos Pirmos (I) ir Antros (II) lygos pirmenybėse žaidžiančių futbolo klubų komandos, įgijusios LFF Licencijavimo skyriaus licenciją. Sezono pabaigoje klubų komandos, surinkusios savo pirmenybių įskaitoje daugiausiai Programos taškų, pelno lėšas iš finansinio fondo. Taškų įskaitos finišuoja pasibaigus A, I, II lygų pirmenybėms ir įvertinus licencijavimo sprendimus. Vykdomasis komitetas atsižvelgęs į klausimo aktualumą bei įvertinęs aplinkinius veiksnius vieningai programą patvirtino.

Posėdžio metu aptartas LFF varžybų nuostatų 38 ir 77 punktų pakeitimas. VK nariai patvirtino siūlymą įtraukti į 2020 metų LFF varžybų nuostatus:

1. Klubo, neturinčio A lygos licencijos, motyvuotu prašymu LFF Vykdomasis komitetas gali suteikti tokiam Klubui (jo komandai) teisę dalyvauti LFF A lygos čempionate. LFF Vykdomasis komitetas tokį prašymą išnagrinėja ir dėl jo priima atskirą sprendimą. LFF Vykdomajam komitetui nusprendus atitinkamą prašymą tenkinti ir suteikti teisę dalyvauti LFF A lygos čempionate, LFF Vykdomasis komitetas kartu skiria Klubui ne mažesnę nei 3 (trijų) taškų atėmimo sankciją. LFF Vykdomasis komitetas, įvertinęs nustatytų pažeidimų pobūdį gali skirti Klubui ir papildomas LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytas sankcijas.

2. Klubo, neturinčio I lygos licencijos, motyvuotu prašymu LFF Vykdomasis komitetas gali suteikti tokiam Klubui (jo komandai) teisę dalyvauti LFF I lygos čempionate. LFF Vykdomasis komitetas tokį prašymą išnagrinėja ir dėl jo priima atskirą sprendimą. LFF Vykdomajam komitetui nusprendus atitinkamą prašymą tenkinti ir suteikti teisę dalyvauti LFF I lygos čempionate, LFF Vykdomasis komitetas kartu skiria Klubui ne mažesnę nei 3 (trijų) taškų atėmimo sankciją. LFF Vykdomasis komitetas, įvertinęs nustatytų pažeidimų pobūdį gali skirti Klubui ir papildomas LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytas sankcijas.

Kitas LFF Vykdomojo komiteto posėdis numatomas vasario mėnesį.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS