Neįgaliesiems

Fondo parama – 63 pareiškėjams

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Paramos futbolui fondas 14-ajame etape parems 63 organizacijas.

14-ajai paraiškų atrankai spalio mėnesį buvo gautos 96 paraiškos. Fondo taryba po paraiškų analizės 63 paraiškėjams paskirstė daugiau nei 20 tūkstančių eurų vertės paramą aprangomis, vartais, kitu inventoriumi, kursais trenerio licencijai gauti.

14-asis Paramos futbolui fondo gavėjų sąrašas

Atrankoje fondo taryba atsižvelgia į fondo taisyklėse skelbtus kriterijus, o taip pat į regioninį principą – paramą buvo siekiama paskirstyti įvairiems Lietuvos regionams. 

Vertinant paraiškas prioritetai buvo teikiami pareiškėjams, kurie bendradarbiauja su LFF kituose projektuose, kvalifikuotų specialistų ir darbo patirties numatomoje finansuoti veikloje, paramos tęstinumą užtikrinantį papildomą finansavimą bei atitinka LFF futbolo strategijos tikslus.

Atrinkti paramos gavėjai apie tolesnes procedūras ir paramos atsiėmimą bus informuoti elektroniniu paštu.

Tie, kurių paraiškos nebuvo priimtos, galės teikti jas iš naujo kituose etapuose. Fondo paraiškų atranka vyksta kartą per ketvirtį. Kitas paraiškų teikimo etapas planuojamas rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais.

LFF Paramos futbolui fondas skirtas padidinti įvairių organizacijų futbolo veiklai skiriamos paramos efektyvumą, tobulinti paraiškų teikimo procesą. Iš viso per 14 etapų fondas patenkino 540 paraiškų, kurioms skirta 193 tūkst. 614 eurų vertės parama.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS