Neįgaliesiems

Futbolo klubai kviečiami prisijungti prie aplinkosaugos iniciatyvos „GreenCoach“

Futbolas ir kitos sporto šakos gali atlikti svarbų vaidmenį keičiant požiūrį į gamtos apsaugą. Tarptautinis projektas „GreenCoach“ siekia permainų, atkreipiant futbolo klubų dėmesį į išteklių naudojimą. 

Projektu siekiama pritaikyti gerąją praktiką sporto organizacijose, įdiegti stebėsenos modelį bei aktualizuoti tvarumą kaip kasdienės klubo vadybos elementą. 

„GreenCoach“ projektą palaiko UEFA, jame dalyvauja Norvegijos, Belgijos, Švedijos, Prancūzijos ir Lietuvos futbolo federacijos arba jų nariai. Projektą dalinai finansuoja Europos Sąjungos fondas „Erasmus+“. 

Lietuvos masinio futbolo asociacija kviečia futbolo klubus ir sporto organizacijas dalyvauti projekte, kurie neabejingi aplinkosaugos temai. Registracija iki š. m. rugsėjo 13 dienos vykdoma el. pašto adresu g.guizauskaite@lff.lt

Dalyvaujantys klubai turės užpildyti anketą apie savo veiklos taršumo lygį. Projekto organizatoriai kartu su Pizos Sant’Anna aukštosios mokyklos (Italija) ekspertais parengs veiksmų planą bei priemones, kurias įdiegus į klubų veiklą, būtų daroma kuo mažesnė žala aplinkai. Šias priemones projekte dalyvaujantys klubai turės įdiegti savo organizuojamose veiklose. 

Projekto pabaigoje bus pakartotinai atlikta analizė, kuri įvertins pokyčius per metus, tai yra, ar įdiegus priemones švaresnėms futbolo veikloms vykdyti pasikeitė klubo taršumas aplinkai. 

„Dėl žmogaus veiklos kylančios įvairios pasėkmės suponuoja ir pareigą mums, sporto organizacijoms elgtis atsakingai bei saugoti mūsų gamtą tiek, kiek tai mūsų valioje. Futbolo rungtynių metu naudojami gamtos ištekliai, kaip vanduo ar energija elektrai gaminti, parduodamas maistas ir gėrimai, plastiko pakuočių naudojimas, transportas ir kiti aplinkai įtaką darantys veiksniai yra tai, ką pakeitę tvaresnėmis priemonėmis, atsinaujinančiais ištekliais, pradėję rūšiuoti ir įgyvendinę kitas priemones taptume draugiškesni aplinkai“, – iniciatyvos svarbą pažymėjo masinio futbolo projektų vadovė Greta Guižauskaitė.

 

 

 

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS