Neįgaliesiems

Informacinis pranešimas dėl žaidėjų peržiūrų klubuose

Lietuvos futbolo federacija informuoja jog remiantis FIFA Žaidėjų statuso ir perėjimo reglamento naujausia redakcija, klubai, kviečiantys žaidėjus į peržiūrą (trial) privalo užpildyti ir į FIFA TMS sistemą įkelta specialią formą. Forma privalo būti įkeliama į FIFA TMS sistemą vėliausiai 10 dienų iki žaidėjo peržiūros.

Šioje formoje privalo būti aptartos peržiūros sąlygos, tokios kaip žaidėjo apgyvendinimo, kelionės, maitinimo ir einamųjų išlaidų apmokėjimas. Taip pat yra įtvirtinta klubo pareiga užtikrinti žaidėjo gydymo išlaidas, jeigu žaidėjas patiria traumą peržiūros metu.

Nustatomas maksimalus peržiūros laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis kaip: 8 (aštuonios) savaitės per sezoną, jei į peržiūrą kviečiamas žaidėjas, kuriam yra ne daugiau kaip 21 metai ir 3 (trys) savaitės, jei į peržiūrą kviečiamas žaidėjas, kuriam yra daugiau nei 21 metai.

Tuo atveju, jei į peržiūrą yra kviečiamas nepilnametis žaidėjas, klubas turi užtikrinti, kad tokiam žaidėjui būtų suteiktas tinkamas būstas, užtikrintos tinkamos apgyvendinimo sąlygos ir adekvatus išlaidų padengimas. Dėl šių minėtų sąlygų klubo ir nepilnamečio žaidėjo derybos yra draudžiamos. Taip pat klubas privalo gauti raštišką nepilnamečio žaidėjo tėvų sutikimą, kuris taip pat įkeliamas į FIFA TMS sistemą, o taip pat klubas turi paskirti klubo darbuotoją, kuris bus kontaktinis asmuo su nepilnamečiu žaidėju.

Žaidėjas profesionalas, turintis galiojančią sutartį su klubu, gali dalyvauti kito klubo peržiūroje, tik gavęs aiškų raštišką dabartinio klubo leidimą. Tokiais atvejais kartu su FIFA peržiūros forma turi būti įkeltas raštiškas dabartinio klubo leidimas.

Visos aukščiau išvardintos nuostatos galioja, tuo atveju, kai žaidėjas užsienio pilietis dalyvauja peržiūroje Lietuvos futbolo klube arba žaidėjas Lietuvos Respublikos pilietis dalyvauja peržiūroje užsienio futbolo klube.

Tuo atveju, jeigu klubas pažeidžia FIFA Žaidėjų statuso ir perėjimo reglamente numatytus reikalavimus, klubo atžvilgiu FIFA gali taikyti sportines sankcijas.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS