Neįgaliesiems

Įvertino raportą dėl gerosios valdymo praktikos

Ketvirtadienį Marijampolėje vykusiame Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Vykdomojo komiteto išplėstiniame posėdyje (VK) pristatytas raportas dėl gerosios valdymo praktikos.

Archyvo nuotr.

Raportas išgrynintas po 18 vykusių posėdžių. Futbolo forumo inciijuotos darbo grupės darbą pristatęs pirmininkas Gintautas Babravičius teigė, jog siekiant, kad raportas būtų išsamesnis, kokybiškesnis buvo susitikta su eile asociacijų, išklausytos jų problematikos ir pasiūlymai, strategijos, vizijos.

Pagrindinis raporto tikslas – jo pagrindu parengti naująjį LFF įstatų projektą, kuris būtų patvirtintas LFF Konferencijos metu.

„Dabartinis raportas – tarpinis produktas. Šiuo metu vyksta jo intensyvus pristatymas apskrityse, asociacijose, raportas pateiktas vieša svarstymui. Mūsų darbo grupės pagrindinis darbo tikslas – papildžius dokumentą korekcijomis pateikti jį gegužės 18 d. vyksiančioje LFF eilinėje konferencijoje. Naujosios raporto gairės orientuotos į ateitį, moraliai nepasens dar ne vienerius metus. Naujieji įstatai turi būti aprobuoti UEFA – tai bendroji sistemos dalis“,- teigė G.Babravičius.

LFF VK nariai įvertino gerojo valdymo praktikos darbo grupės įdirbį, kuris privalo turėti numatytą etapinį tęstinumą. Kadangi pokyčių vizijos aprėpia daug sričių, kurioms pritariamai sutarta būtinybė keistis, nuspręsta nustatyti konkrečią realizacijos eigą.

Pritarta prioritetus teikti tiems pokyčiams, kurie remiasi UEFA ir FIFA rekomendacijomis, o kitas rekomendacijas nutarta priimti palaipsniui, siekiant išvengti chaoso.

Taip pat išreikšta nuomonė, kad Futbolo forumas turėtų vykti kasmet.

Sudaryta atskira LFF VK darbo grupė, kuri įgaliota ir įpareigota kartu su iki šiol dirbusia Futbolo forumo darbo grupe kartu nustatyti aiškų planą, remiantis prioritetais bei laiko planavimu.

Paruoštą įstatų keitimo ir etapiško raporto pritaikomumo projekto dokumentą LFF VK narių grupė turės pateikti tvirtinimui LFF Vykdomajame komitete ir LFF konferencijai.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS