Neįgaliesiems

Kovai su diskriminacija futbole skirta UEFA programa „Outraged“ – jau ir Lietuvoje

Pagreitį įgauna speciali UEFA programa „Outraged“, skirta kovai su diskriminacija futbole, o visai netrukus ji startuos ir Lietuvoje.

Pirmą kartą dokumentinis filmas OUTRAGED parodytas dar 2020 m. gruodį. Jame atsispindi kai kurių garsiausių futbolo asmenybių patirtis ir dalijamasi jų mintimis apie tai, kaip geriausiai padėti išgyvendinti diskriminacijos problemas šiame sporte.

Dokumentinis filmas greitai sulaukė susidomėjimo – apskaičiuota, kad per pirmuosius metus jį parodžius 112 transliuotojų, jis pasiekė daugiau nei 10 mln. žmonių auditoriją. Be to, šis dokumentinis filmas pelnė 20 tarptautinių apdovanojimų.

Siekiant didinti informuotumą ir visą futbolo aplinką bei visuomenę įtraukti į kovą su diskriminacija, dabar šis dokumentinis filmas naudojamas kaip pagrindinė UEFA edukacinė priemonė kovos su diskriminacija, lygybės ir įtraukties klausimais. Dokumentiniame filme atskleidus pagrindines futbole kylančias problemas, UEFA investavo į papildomo turinio kūrimą ir sukūrė keletą trumpesnių vaizdo filmų, taip pat edukacinėms iniciatyvoms skirtas priemones ir medžiagą.

Originalus dokumentinis filmas suskaidytas į keturis atskirus epizodus, taip pat sukurtas naujas filmas, kuriame daugiausia dėmesio skiriame su priekabiavimu internete susijusioms problemoms. Penkiuose OUTRAGED serijų epizoduose pristatomos 38 futbolo žaidėjų, trenerių, teisėjų, vadovų ir akademikų įžvalgos ir gvildenamos rasizmo, seksizmo, pabėgėlių diskriminacijos, homofobijos ir priekabiavimo internete temos. Taip pat sukurtas 25 minučių trukmės vaizdo įrašas, kuriame apžvelgiama pagrindinė penkių modulių struktūra.

2021 m. kartu su UEFA nacionalinėmis asociacijomis pradėtas bandomasis projektas, kurio metu išbandytos įvairios šios medžiagos įtraukimo į švietimo iniciatyvas koncepcijos. Bendradarbiaujant su keturiomis nacionalinėmis asociacijomis, visais šiais projektais siekiama įtraukti jaunimą į dialogą diskriminacijos klausimais, išryškinti su tuo susijusias problemas ir atvirai su dalyviais aptarti, kaip futbolas (nuo bendruomenių ir komandų iki pavienių asmenų) galėtų aktyviai kovoti su diskriminacija ir kurti visiems palankią ir pagarbią futbolo aplinką. Atitinkamai nustatyta tikslinė būsimo edukacinių priemonių rinkinio auditorija – tai yra vaikai ir jaunimas.

„Labai geras žingsnis iš UEFA, kad vis dar futbole esančias problemas ji bando spręsti bendrais žingsniais bei vienijasi su šalimis narėmis. Manome, kad pats įrankio paruošimas, temų aktualumas yra labai svarbus žingsnis į priekį, nes, kaip matome ir mūsų šalyje susiduriame su tam tikrais iššūkiais, kurie susiję su tam tikrų žmonių diskriminacija.

Tikime, kad papildomas švietimas futbolo aplinkoje padės įveikti iššūkius ir pasieksime tai, ko visi ir norime – kad futbolu galėtų mėgautis visi, norintys jį žaisti, žiūrėti ar kitaip dalyvauti. Taip pat – jaustis saugiai bei įtraukiančioje aplinkoje.

Kalbant apie patį įrankį, šiuo metu jį sudaro atskiros temos, kurios akcentuotos į atskiras tikslines grupes – nuo paauglių iki tėvų. Manome, kad pats švietimas aktualiomis temomis turi vykti ne tik žaidėjams, bet ir jų aplinkoje esantiems asmenims“, – kalbėjo Lietuvos masinio futbolo asociacijos prezidentas Ignas Marcinkevičius.

Ugdymas prasidės nuo žaidėjų, kurių rankose – futbolo ateitis. Į tai atsižvelgiant, kaip svarbūs asmenys, vadovaujantys vaikų ir jaunių futbolo žaidėjams, prie tikslinės suaugusiųjų auditorijos taip pat priskirti tėvai, treneriai ir komandų personalas. Bendradarbiaudama su nacionalinėmis asociacijomis, UEFA siekė užtikrinti, kad šis turinys būtų prieinamas atitinkamomis visos Europos futbole vartojamomis kalbomis. Šiuo metu parengtos 35 subtitruotos serijų versijos.

Tarp šių šalių – ir Lietuva, kuri aktyviai įsitraukė į šią iniciatyvą ir taip pat šiuos mokymus pristatys savo futbolo bendruomenei.

Rudenį mūsų šalyje numatyti šie mokymai, kurie padės Lietuvos futbolo bendruomenei iš arti susipažinti bei ieškoti šių minimų problemų sprendimo būdų.

Bendruomenė taip pat galės susipažinti ir su pilnu šių priemonių rinkiniu.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS