Neįgaliesiems

Kreipimasis į futbolo bendruomenę dėl sąžiningo žaidimo

Pastaraisiais metais Lietuvoje futbolas ne sykį susidūrė su nerimą keliančiais incidentais, susijusiais su manipuliavimu rungtynėmis dar kitaip vadinamais susitarimais dėl rungtynių eigos ar baigties (angl. „match-fixing“). 

Lietuva čia nėra išimtis – daugelis Europos ir pasaulio valstybių susiduria su šia problema, kurią dažnai veikia visuotinis interneto prieinamumas ir sparti lošimų iš sporto rinkos plėtra. Rungtynėmis yra manipuliuojama dėl sportinių, finansinių ar kitokių priežasčių. Susitarimai dėl futbolo rungtynių eigos ar baigties daro žalą futbolo varžybų integralumui (sąžiningumui), žeidžia sporto etikos principus ir griauna pačią futbolo sporto šaką iš vidaus.

Vienas iš Lietuvos futbolo federacijos prioritetų – sąžiningo futbolo apsauga ir kova su manipuliavimu futbolo rungtynėmis. Vykdydama šiuos prioritetinius uždavinius Lietuvos futbolo federacija nuolat bendradarbiauja su Lietuvos policija bei Generaline prokuratūra. Už manipuliavimą futbolo rungtynėmis Lietuvos futbolo federacijos Drausmės kodeksas numato drausminę, o Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas – ir baudžiamąją atsakomybę. Susitarimai dėl futbolo rungtynių eigos ar baigties gali būti glaudžiai susijęs su kita nusikalstama veikla, pvz., korupcija, sukčiavimu ir pinigų plovimu.

LFF dar sykį kviečia futbolo bendruomenę žaisti futbolą sąžiningai bei laikytis garbingo žaidimo principų, taip gerbiant tiek varžovų komandas, tiek save, tiek ir futbolą apskritai.

Taip pat futbolo bendruomenei norime dar sykį priminti, jog susidūrus su manipuliacijomis apie tai anonimiškai visada galima pranesti integrity@lff.lt.

Šių metu LFF Drausmės kodekse, kuris buvo patvirtintas LFF Vykdomojo komiteto (VK),  įsigaliojo griežtesnės sankcijos už manipuliavimą futbolo rungtynėmis (tai yra iki 10 metų siekiantis draudimas užsiimti bet kokia su futbolu susijusia veikla) ir absoliutus draudimas futbolo bendruomenei lažintis is futbolo.

Šių metų sezone bus vykdoma dar akylesnė rungtynių stebėsena (įskaitant ir LFF II lygą), tad šansai nepastebėti rungtynių, kuriose būtų manipuliuojama ir žmonių, kurie manipuliuoja, bus ženkliai mažesni.

LFF kartu su tarptautiniu partneriu „Sportradar“ dirba prie naujo e-švietimo projekto, kuriuo bus siekiama, kad Lietuvoje žaidžiantys futbolininkai turėtų galimybę dalyvauti elektroniniuose mokymuose ir susipažinti su manipuliacijų užkardymo priemonėmis.  

Kai LFF pateikia klubui išvadą, kad konkretus tame klube veikiantis ar ketinantis veikti asmuo kelia manipuliacijų riziką Lietuvos futbolui, iš klubo tikimasi, kad bus imtasi atitinkamų adekvačių veiksmų siekiant apsaugoti sąžiningą futbolą. Priešingu atveju LFF visą susijusią informaciją perduoda Lietuvos kriminalinei policijai.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS