Neįgaliesiems

LFF atsakymas dėl VRFS pranešimo

Lietuvos futbolo federacijos  (LFF) Vykdomasis komitetas (VK) liepos 8 d. vykusiame posėdyje nusprendė laikinai sustabdyti LFF VK nario ir Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS) prezidento Pauliaus Malžinsko narystę LFF VK.

Sprendimas galios iki kitos eilinės LFF Konferencijos, kuri įvyks 2020 m balandžio mėnesį.

 2019 m. liepos 11 d. VRFS išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad tokie LFF veiksmai yra nepagrįsti ir neteisingi, o pritaikytos priemonės – perteklinės. VRFS valdyba minimame pranešime  atkreipė dėmesį į LFF generalinio sekretoriaus Edgaro Stankevičiaus teiginius pasakytus LFF spaudos konferencijos metu, kad „visi tame posėdyje (2019 m. balandžio 30 d. vykęs VK posėdis dėl Tauragės apskrities futbolo federacijos prezidento Arūno Pukelio kandidatūros siūlymo į LFF antro viceprezidento postą) dalyvavę VK nariai, tame tarpe ir Paulius Malžinskas, pasisakė už šio asmens tapimą antruoju viceprezidentu“. VRFS valdyba šiuos LFF generalinio sekretoriaus teiginius vertina kaip neatitinkančius tikrovės ir kompromituojančius visą VRFS valdybą, bei asociacijos prezidentą Paulių Malžinską. VRFS valdyba pabrėžia, kad vadovaujantis principine ir vertybine pozicija balandžio 29 d. VRFS valdybos posėdyje buvo vieningai nuspręsta nepalaikyti A. Pukelio kandidatūros. VRFS atstovams buvo suteikti atitinkami įgaliojimai atstovauti priimtą poziciją LFF Konferencijoje. Priimti sprendimai užfiksuoti VRFS valdybos susirinkimo protokoluose, o asociacijos VRFS vienareikšmė nuomonė pateikta žiniasklaidoje.

Šio VRFS paskelbtos žinios neatitinka tikrovės, kadangi LFF 2019-04-30 VK  posėdyje sprendimas dėl Arūno Pukelio kandidatūros į LFF II Viceprezidento pareigas teikimo LFF Konferencijai buvo priimtas balsuojant 13 LFF VK narių “už” ir 1 LFF VK nariui (Arūnas Pukelis) susilaikius (Priedas Nr. 1 – LFF VK 2019-04-30 posėdžio protokolas). Šiame LFF VK posėdyje dalyvavo LFF VK narys Vilniaus regiono futbolo sąjungos Prezidentas Paulius Malžinskas (Priedas Nr. 2 – LFF 2019-04-30 VK posėdžio protokolo išrašas), kuris taip pat balsavo už A.Pukelio kandidatūros siūlymą į LFF II Viceprezidento pareigas LFF teikimo LFF Konferencijai. Pagal LFF įstatus, visi VK posėdžiai yra įrašinėjami, o garso įrašai saugomi.

Minimame  LFF VK posėdyje visi LFF VK nariai turėjo galimybę pasisakyti ir išreikšti savo poziciją dėl kandidatų į LFF II Viceprezidento pareigas teikimo LFF Konferencijai. Šiame LFF VK posėdyje VRFS Prezidentas P.Malžinskas nepasisakė ir jokios kitos kandidatūros nesiūlė.

Apie paskelbtoje informacijoje minimą VRFS valdybos balandžio 29 d. VRFS valdybos sprendimą nepalaikyti A. Pukelio kandidatūros į II LFF Viceprezidento postą P. Malžinskas LFF VK posėdžio dalyvių neinformavo. Jokia informacija apie VRFS sprendimą LFF VK nariams nebuvo pateikta.

Tai, kad VRFS Prezidentas galimai meluoja savo vadovaujamos asociacijos valdybos nariams apie jo elgesį LFF VK posėdžio metu, slepia nuo VRFS, kad jis neatliko savo pareigos informuoti LFF VK narius apie VRFS 2019-04-29 priimtą sprendimą nepalaikyti II Viceprezidento kandidatūros tiekimo LFF Konferencijai, tik dar kartą patvirtina, kad LFF VK sprendimas sustabdyti šio asmens narystę LFF VK yra pagrįstas ir teisėtas, nes tai ne pirmas kartas, kai P. Malžinskas skleidžia tikrovės neatitinkančias ir LFF dalykinę reputaciją žeminančias žinias viešoje erdvėje, be to toks VRFS Prezidento P.Malžinsko elgesys pažeidžia ir VRFS interesus, nes P. Malžinskas netinkamai atlieka savo pareigas kaip VRFS Prezidentas nuslėpdamas VRFS sprendimus, apie kuriuos turi būti informuoti LFF VK nariai.

LFF Prezidentas Tomas Danilevičius 2019-07-08 LFF VK posėdyje VK nariams priminė jog, atsižvelgiant į tai, jog 2018 m. gruodžio mėn. LFF VK narys Paulius Malžinskas socialinio tinklo facebook savo paskyroje buvo paskelbęs LFF dalykinę reputaciją žeminančią informaciją, kuri paskelbta neetiškai išreiškiant nuomonę, jog LFF savo veikloje nesilaiko skaidrumo, viešumo ir atvirumo principų, nors joks sprendimas dėl LFF viešosios komunikacijos principų nebuvo priimtas, o LFF VK 2018.12.10 posėdyje VK nariai pasidalino tik nuomonėmis, kaip LFF ateityje turėtų teikti informaciją apie savo veiklą visuomenei, jau svarstė P. Malžinsko veiklą socialinio tinklo facebook asmeninėje paskyroje, skelbiant įvairaus pobūdžio P. Malžinsko LFF VK posėdžiuose gautą informaciją apie LFF veiklą. 2018.12.11 Nepaprastų atvejų komitetas, vadovaudamasis 2017.05.18 LFF įstatų 34 str. 1 d. a) p., bei 37 str. 1 d., priėmė sprendimą Nr. 13, kuriuo buvo nuspręsta įspėti LFF VK narį Paulių Malžinską, kad jis savo viešais pareiškimais žemina LFF dalykinę reputaciją, todėl jam gali būti pritaikyta LFF įstatų 36 ir 37 straipsniuose numatyta sankcija, t. y. jis gali būti pašalintas iš LFF VK arba gali būti laikinai sustabdyta jo narystė LFF VK dėl jo negarbingo elgesio menkinant LFF vardą (vadovaujantis LFF įstatų 36 straipsnio 2 dalies d) punktu, 3 dalies a) punktu). Šis 2018.12.11 Nepaprastų atvejų komiteto sprendimas Nr. 13 buvo patvirtintas LFF VK narių 2019.01.28 Vykdomojo komiteto narių posėdyje. Nepaisant pareikšto įspėjimo, LFF VK narys P. Malžinskas socialinio tinklo facebook savo paskyroje 2019.06.20 vėl paskelbė informaciją apie LFF veiklą, t.y. apie sudarytą sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe ir jos vykdymo aplinkybes, LFF sudarytų su trečiaisiais asmenimis sutarčių duomenis, kurie sutarčių šalių susitarimu yra nevieši. LFF valdymo organų nariams atskleidžiant tokią informaciją viešai LFF yra laikoma pažeidusi savo sutartinius įsipareigojimus. LFF prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pažeidimas yra LFF dalykinės reputacijos žeminimas, pasitikėjimo LFF kaip verslo ar bendradarbiavimo partneriu mažinimas. Tokiu būdu P. Malžinskas, neturėdamas LFF VK suteiktos teisės ar įgaliojimo tokią informaciją apie LFF veiklą platinti viešoje erdvėje, nors anksčiau buvo informuotas ir įspėtas dėl jo kaip LFF VK nario netinkamo elgesio be LFF VK sutikimo platinant neviešą informaciją apie LFF veiklą, antrą kartą pažeidė LFF įstatų 36 straipsnio 1 dalies b), 2 dalies a), d), e) punktus. Tokiu būdu P. Malžinskas, o ne LFF vadovai kompromituoja LFF ir jo atstovaujamą VRFS valdybą, nes eilinį kartą viešoje erdvėje skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją.

Priedas Nr. 1 – LFF VK 2019-04-30 posėdžio protokolas

Priedas Nr. 2 – LFF 2019-04-30 VK posėdžio protokolo išrašas

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS