Neįgaliesiems

LFF pranešimas dėl 2020 m. eilinės konferencijos sušaukimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu nr. 152 atsižvelgdama į LR Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. posėdžio pasiūlymą ir vadovaudamasi LR Civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nutarė paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2020 m. kovo 25 d. pakeitimu nr. 264 nuspręsta pratęsti karantino terminą iki 2020 m. balandžio 13 d. 24 val.

Atsižvelgiant į tai, kad paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija bei nustatytus karantino terminą ir reikalavimus, kuriais siekiama išvengti koronaviruso plitimo grėsmės, LFF praneša, kad 2020 metų eilinė LFF Konferencija bus šaukiama pasibaigus LR Vyriausybės nustatytam karantino terminui.

Kadangi LR Vyriausybės  paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos bei karantino metu nėra šaukiami  ir LFF Vykdomojo komiteto posėdžiai, pranešame, kad pasibaigus LR Vyriausybės  nustatytam karantino terminui per dvi savaites bus sušauktas LFF Vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus patvirtinta LFF Konferencijos darbotvarkė ir sušaukimo data bei vieta (LFF įstatų 27 straipsnio 2 dalis).

Vadovaujantis LFF įstatų 22 straipsniu LFF nariams apie būsimą Konferenciją bus pranešama likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki Konferencijos.

LFF generalinis sekretorius

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS