Neįgaliesiems

Liepos 4-ąją šaukiamas neeilinis visuotinis Masinio futbolo asociacijos narių susirinkimas

2023 m. birželio 14 d. Lietuvos masinio futbolo asociacijos valdybos sprendimu 2023 m. liepos 4 d. šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

MaFA Prezidentas Sergejus Slyva įteikė prašymą bei pranešė valdybos nariams, jog nuo birželio 14 d. imtinai atsistatydina iš prezidento pareigų. Valdyba pritarė prašymui ir įgaliojo eiti pareigas iki naujo prezidento išrinkimo.

Dėl prezidento atsistatydinimo iš užimamų pareigų reikės rinkti naują prezidentą. Dėl naujų įstatų tvirtinimo tikslinga suformuoti naujos sudėties valdybą.

Atsižvelgiant į Asociacijos įstatus bei suteikiant laiko pateikti savo kandidatūras į prezidento ir valdybos narių pareigas, pritarta neeilinio visuotinio narių susirinkimo datai ir vietai – liepos 4 d. 18.00 val.

Vadovaujantis įstatų 7.4. punktu, kandidatų kandidatūros turi būti pateiktos ne vėliau nei 10 dienų iki organizuojamo susirinkimo, t. y. iki birželio 25 d. 18.00 val. el. paštu s.slyva@lff.lt. Taip pat, vadovaujantis įstatų 1.3. punktu, atsižvelgtina ir į Lietuvos futbolo federacijos naujų įstatų redakciją, iškelti kandidatai į prezidento postą (į valdybos narius – nebūtina) privalo pateikti ir nepriekaištaingą reputaciją įrodantį dokumentą (Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM išduotą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą (ne pažymą) – nuoroda čia ne vėliau nei 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo.

Susirinkimas numatytas 2023 m. liepos 4 d. 18:00 val. LFF Kauno treniruočių centro Konferencijų salėje (Adresas: Aukštaičių g. 51, Kaunas).

Numatoma darbotvarkė:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;

2. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;

3. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;

4. Naujos Asociacijos įstatų redakcijos patvirtinimas;

5. Prezidento atsistatydinimo patvirtinimas;

6. Prezidento rinkimai naujai ketverių metų kadencijai;

7. Valdybos atšaukimas;

8. Valdybos narių rinkimai naujai ketverių metų kadencijai.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS