Neįgaliesiems

Lietuvos futbolo federacija pristatė 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitą ir 2022 m. biudžetą

Lietuvos futbolo federacija per praėjusius metus gavo 9,5 mln. eurų pajamų, šiais metais planuoja 13,2 mln. eurų biudžetą.

Praėjusiais metais didžioji dalis pajamų buvo gauta iš tarptautinių futbolo organizacijų – 7,9 mln eurų, komercinė veikla lėmė 1,4 mln. pajamas, parama pagal projektinį finansavimą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarė 198 tūkst. eurų, iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto gauta beveik 110 tūkst. eurų. Išlaidos sudarė 8,7 mln. eurų, pinigų likutis finansinio periodo pabaigoje sudarė 1,2 mln eurų, trumpalaikiai įsipareigojimai – 274 tūkst. eurų.   

„Nuo 2018 metų, kada pradėjo dirbti dabartinė federacijos vadovybė, pagrindiniai uždaviniai buvo sumažinti paveldėtus finansinius įsipareigojimus, optimizuoti bei efektyvinti federacijos veiklą, kartu užtikrinant tinkamą kasdienės veiklos, nacionalinių rinktinių bei strateginių futbolo vystymo krypčių finansavimą. Per šiuos trejus metus trumpalaikių finansinių įsipareigojimų suma buvo sumažinta daugiau nei 5 kartus nuo 1,38 mln eurų, organizacijos vykdomos veiklos efektyvumo didinimas ir struktūros optimizavimas leido išlaidas darbo užmokesčiui sumažinti per pusę.

Finansinių metų faktiniai rezultatai atitinka planuotą biudžetą. Kasmetinis FIFA vykdomas nepriklausomas veiklos ir finansinis auditas patvirtino, kad Lietuvos futbolo federacija veiklą vykdo tinkamai, projektų veiklos rezultatai taip pat yra pateikti ir kontroliuojančioms institucijoms bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,“ – sakė Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius. 

Pasak jo, 2022 metais Lietuvos futbolo federacija planuoja daugiau nei 13 mln. eurų biudžetą, daugiausia lėšų planuojama nukreipti futbolo vystymui, infrastruktūriniams projektams, paramai bei futbolo rinkodaros projektams.  

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi komanda, kuriai pavyko per tris metus itin sunkioje finansinėje situacijoje buvusią organizaciją paversti sėkmingai veikiančia ir stabilia. Dabartinė federacijos situacija leidžia vis daugiau dėmesio skirti ne kasdienių uždavinių sprendimui, bet ilgalaikei futbolo plėtrai ir susidomėjimo futbolu skatinimui, tikime, kad šie metai, kai Lietuvos futbolas švenčia savo 100 metų jubiliejų, taps vienais sėkmingiausių visai bendruomenei,“ – tvirtino E. Stankevičius. 

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS