Neįgaliesiems

Masinio futbolo asociacija dalyvauja aplinkosaugos projekte „PlayGreen“

Esi neabejingas aplinkosaugai ir palaikai sporto veiklą švarioje aplinkoje? Lietuvos masinio futbolo asociacija kviečia savanorius registruotis į Žaliąją komandą ir dalyvauti UEFA palaikomame projekte. 

Lietuvos masinio futbolo asociacija prisijungė prie „PlayGreen“ projekto dalyvių gretų. Projekto tikslas – kurti tvarią aplinką sporte, propaguoti sporto veiklas švarioje aplinkoje, rūpinantis gamtos ištekliais ir aplinkosauga. Projekto partneriai tiki, kad šiam tikslui įgyvendinti labai svarbų vaidmenį atlieka savanoriai, kurių indėlis ir veikla sporte duoda ypatingą naudą. 

Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos remiamame projekte jau dalyvauja 6 organizacijos, kurios susivienijo, siekdamos supažindinti su aplinkos tvarumo sporto srityje problemomis bei sudaryti sąlygas jas spręsti. 

„PlayGreen“ projektas siekia dviejų tikslų – sukurti galimybes jauniems žmonėms dalyvauti į sportą ir aplinkosaugą orientuotai savanorystei bei sukurti Europos organizacijų bendriją, kuri palaikytų tvarumo idėjas masiniame sporte, naudojant savanorystės programas ir dalinantis gerąja praktika. 

Projekto tikslams Lietuvoje pasiekti yra buriama Žalioji komanda iš 20 asmenų. Žaliosios komandos nariai dalyvautų diskusijose ir dalintųsi mintimis, kaip futbolo rungtynes ar kitą sporto renginį galima būtų suorganizuoti taip, kad šis darytų kuo mažiau neigiamo poveikio aplinkai. 

Savanoriai bus įtraukiami ne tik į aktyvią debatų ir minčių dalijimosi veiklą. Padedant Lietuvos masinio futbolo asociacijai, jie bus kviečiami suorganizuoti Žaliąjį turnyrą, kurio tikslas – skleisti žinią, kad aplinkos apsauga ir tvarumas sporte yra labai svarbūs.

Projekto pabaigoje savanorių lauktų dovana – kelionė į Briuselį kartu su kitomis Žaliosiomis komandomis iš projekto partnerių šalių (viso apie 1000 dalyvių) dalyvauti draugiškame turnyre ir finalinėje projekto konferencijoje. 

Norintys prisijungti prie Žaliosios komandos savanorių turi užsiregistruoti šioje nuorodoje: http://futbolotreniruotes.lt/savanoris

Dėl papildomos informacijos kviečiame kreiptis į masinio futbolo projektų vadovę Gretą Guižauskaitę elektroninio pašto adresu g.guizauskaite@lff.lt.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS