Neįgaliesiems

Masinio futbolo asociacijos eilinis susirinkimas – balandžio 17-ąją

Masinio futbolo asociacijos prezidento sprendimu, balandžio 17 d. šaukiamas eilinis Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Asociacijos prezidentas Anatolijus Stecenko informavo Asociacijos valdybos narius, jog pagal Asociacijų įstatymą privaloma sušaukti eilinį ataskaitinį 2017 metų Asociacijos visuotinį narių susirinkimą iki gegužės pradžios.

Todėl buvo pasiūlyta 2018 m. balandžio 17 d. (antradienį) 13:00 val. šaukti eilinį Asociacijos visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks Nacionalinės futbolo akademijos patalpose (adresas: Aukštaičių g. 51, Kaunas).

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
2. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
3. Balsų skaičiavimo komsijos tvirtinimas;
4. Asociacijos 2017 m. veiklos pristatymas;
5.Asociacijos 2017 m. finansinės atskaitomybės (metinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS