Neįgaliesiems

Masinio futbolo asociacijos narių susirinkimas – balandžio 11 d. Kaune

Lietuvos Masinio Futbolo asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 11 d. Kaune.

Š.m. kovo 7 d. vykusiame Masinio futbolo asociacijos Valdybos susirinkime pateiktas naujas įstatų projektas, pristatytas asociacijos biudžetas, nutarta dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, laiko, vietos ir darbotvarkės.

Nutarta, jog visuotinis susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 11 d. (pirmadienį) nuo 15 val. LFF (Kauno treniruočių centro) konferencijų salėje (Aukštaičių g. 51, Kaunas). 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
2. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
3. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
4. Asociacijos 2021 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;
5. Asociacijos 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas;
6. Asociacijos įstatų projekto tvirtinimas.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS