Neįgaliesiems

Masinio futbolo asociacijos narių susirinkimas – balandžio 28 dieną

Lietuvos masinio futbolo asociacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 28 d. 13 valandą nuotoliniu būdu.

Šių metų kovo 31 d. vykusiame Lietuvos masinio futbolo asociacijos Valdybos susirinkime nutarta dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, laiko, vietos ir darbotvarkės.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;

2. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;

3. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;

4. Asociacijos 2022 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;

5. Asociacijos 2022 m. veiklos ataskaitos pristatymas;

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS