Neįgaliesiems

Masinio futbolo asociacijos narių susirinkimas – balandžio 19 d. nuotoliniu būdu

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos narių susirinkimas vyks balandžio 19 d. nuo 11 valandos.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, Microsoft Teams platformos pagalba.

Balsavimas bus vykdomas nuo 13 iki 15 val., pagal iš anksto numatytą grafiką, laikantis visų saugumo priemonių. Dėl judėjimo apribojimų balsavimas vyks dvejose vietose: LFF būstinėse Kaune ir Vilniuje, (adresu Jonavos g. 43A, Kaunas bei Stadiono g. 2, Vilnius).

Asociacijos nariai informaciją apie teikiamą kandidatą užimti prezidento postą gali pateikti asociacijos valdybai ne vėliau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio narių susirinkimo, nurodydami siūlomo asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą.

Prašymus galima pateikti: Masinio futbolo asociacijos būstinėje adresu Stadiono g. 2, Vilnius arba siunčiant elektroniniu paštu futbolasvisiems@lff.lt

Prašymai priimami iki 2021 m. balandžio 9 d. 11 val.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
2. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
3. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
4. Asociacijos 2020 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;
5. Asociacijos veiklos ataskaitos pristatymas;
6. Asociacijos prezidento rinkimai;
7. Asociacijos valdybos narių rinkimai.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS