Neįgaliesiems

Masinio futbolo asociacijos neeilinis susirinkimas vyks birželio 14-ąją

Masinio futbolo asociacijos valdybos sprendimu, protokolas Nr 17, 2017-05-24, šaukiamas pakartotinis neeilinis Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2017 m. birželio mėn. 14 d., 11 val., adresu : LFF stadionas, Stadiono g. 2, Vilnius.

Neįvykus 2017-05-17 dėl kvorumo nebuvimo Asociacijos susirinkimui, lieka praeito susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
2. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
3. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
4. Asociacijos 2016 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;
5 Asociacijos direktoriaus skyrimas.
5. Nauja MaFA įstatų redakcija;

 

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS