Neįgaliesiems

Nauja kryptis – jaunimo edukacija apie dopingo žalą

Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA), šiemet dalyvaujanti tarptautiniame projekte už švarų ir skaidrų sportą, netrukus pristatys parengtas antidopingo gaires mūsų šalies jaunimo ir masinio futbolo organizacijoms.

„Keep football clean: Anti-doping in football“ projektas yra remiamas Europos Komisijos ir vykdomas šešių valstybių organizacijų, tarp kurių aktyviai įsitraukė MaFA. 

Projekto svarbiausi tikslai yra: suprasti ir įvertinti padėtį Europos vietiniuose ir masinio futbolo klubuose; sukurti edukacines priemones dopingo prevencijai; parengti antidopingo trenerius-ambasadorius; sukurti neprofesionalaus futbolo antidopingo etikos kodeksą. 

Pastaruoju metu MaFA parengė anonimines apklausas Lietuvos jaunimo futbolo akademijų atstovams ir žaidėjams, prašydami įvertinti informacinius filmus, kas lemia dopingo vartojimą ir kokios būna pasėkmes jauniems sportininkams. Apklausos rengėjai dėkoja visiems, skyrusiems laiką atsakyti į apklausą. 

Apdorojus gautą medžiagą iš visų projekte dalyvavusių šalių, projekto organizatoriai parengė rekomendacines gaires, kurios išverstos į lietuvių kalbą. Jos bus skirtos Lietuvos jaunimo ir masinio futbolo organizacijoms, siekiant išsamiai supažindinti su dopingo vartojimo problema ir prevencija.

„Mūsų užduotis yra suvokti futbolą kaip socialinį reiškinį, kurį sudaro aibė dedamųjų, tarp jų sveikata ir sąžiningas varžymąsis. Lietuvoje apie tai mažai kalbama, tačiau nereiškia, kad šios problemos nėra. Dopingo medžiagas sportininkai vartoja neretai net to nežinodami, todėl labai svarbu kalbėti apie tai ir edukuoti jaunus žaidėjus kaip atskirti ir teisingai pasirinkti“, – teigė masinio futbolo projektų vadovė Greta Guižauskaitė.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS