Neįgaliesiems

Pateikti siūlymai dėl nacionalinio stadiono projekto

Lietuvos futbolo federacija (LFF) Vilniaus miesto savivaldybei bei Kūno kultūros ir sporto departamentui (KKSD) pateikė savo rekomendacijas dėl nacionalinio stadiono projekto.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybė visuomenei pristatė „Daugiafunkcio sveikatingumo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo komplekso“ projektą, kurio metu LFF pateikė savo pasiūlymus.

Rugpjūčio 24 d. savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma patvirtino koncesijos suteikimo konkursą, pagrindines koncesijos sutarties sąlygas bei konkurso etapų nustatymą. 

LFF sveikina Vilniaus miesto savivaldybę kartu su KKSD pasitelkus Europos Sąjungos fondus ir inicijavus daugiafunkcinio komplekso statybą su futbolo stadionu.

Vis dėlto išanalizavus projekto pristatymą bei atsižvelgus į pasaulyje matomas futbolo stadionų plėtros tendencijas LFF pastebėjo, jog kai kurie numatomo projekto aspektai gali neatitikti šiuolaikinių Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) rekomendacijų (jos projekto savininkams buvo pateikti raštu š.m. balandžio 29 dieną), kurios yra ypač svarbios siekiant tarptautinių varžybų, futbolo aistruolių pritraukimo bei tikintis komercinės sėkmės bei rentabilumo. Viena iš pačių bendriausių UEFA rekomendacijų numato, kad varžybos vyktų gerokai didesniuose nei 15 tūkst. vietų, natūralios dangos stadionuose, su išplėtota modernia ir saugia infrastruktūra.

Atsižvelgiant į koncesijos dalyvio komercinį interesą ir projekto sąlygas, abejojama ar projekto bendrovė sieks pateikti užsakovui didesnį nei 15 tūkst. vietų objektą, jei projekto sąlygos numato „ne mažiau kaip“ 15 tūkst. vietų stadioną, o kvalifikaciniai reikalavimai dalyviui – būti vadovavusiam bent vienam UEFA 4 stadionų kategorijos, t.y. ne mažiau kaip 10 tūkst. vietų objekto statybai. Pastebėtinas dominuojantis bendras 65 proc. svorio pasiūlymo kainos vertinimo kriterijus lyginant su vos 5 proc. už vieną iš svarbiausių kokybę lemiančių parametrų, įrengus papildomas „iki 5 tūkst.“ vietų. LFF nuomone, toks vertinimo kriterijų pasiskirstymas akivaizdžiai signalizuoja koncesininkui koncentruotis į minimalių konkurso reikalavimų tenkinimą.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad po renovacijos Kaune bus įrengtas 15 tūkst. vietų stadionas (dabar talpinantis 9 500), kuris puikiai tenkins einamuosius poreikius, todė LFF projekto savininkus skatintų inicijuoti pažangiausių technologinių ir statybos standartų objekto statybą, ypač pabrėžiant, kad tai išskirtinis, ilgalaikis (ilgiau nei 25 m. koncesijos laikotarpio), modernaus miesto veidą ir šiuolaikinės architektūros kokybę charakterizuojantis objektas.

Taip pat svarbu pastebėti, jog daugiau reikšmės turėtų būti skirta verslo plano orientavimui į atvykstamojo turizmo skatinimą, o ne išlaikymo kaštų ir išmokų iš savivaldybės dydį. Tai rekomenduotina todėl, kad operatorius būtų suinteresuotas organizuoti užsienio rinkai skirtus renginius.

Nepaisant patvirtintų koncesijos sutarties sąlygų, LFF ragina projekto savininkus – Vilniaus miesto savivaldybę ir KKSD – toliau siekti, kad konkurso metu būtų keliavimi aukšti, modernūs, šiuolaikinėmis technologijomis pagrįsti UEFA reikalavimai, kurie atitiktų stadiono ir komplekso projektavimo bei statybos sprendimus.

Vilnius.lt nuotr.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS