Neįgaliesiems

Po diskusijų – sprendimas dėl numatomų įstatų reformų

Pirmadienį Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Vykdomojo komiteto (VK) posėdyje priimti sprendimai dėl neeilinės konferencijos datos, LFF įstatų reformų, rinktinių trenerių ir kitų klausimų.

VK nutarė dėl visuotinio narių susirinkimo neeilinės LFF Konferencijos datos ir vietos – konferencija numatyta liepos 23 d. Kaune („Europa Royale“ viešbutyje).

Eilinė LFF Konferencija vyks gegužės 18 d. Po jos bus apsispręsta dėl būsimos darbotvarkės ir anksčiau numatytos neeilinės konferencijos birželio 12-ąją.

VK posėdyje daugiausiai diskusijų kilo dėl numatomų LFF įstatų pakeitimų atsižvelgiant į Gerojo valdymo praktikos raporte pateiktus bei FIFA ir UEFA siūlymus.

Pagal įstatų projektą Vykdomąjį komitetą sudarys 20 narių – Prezidentas, 10 apskričių vadovai, 6 šakinės asociacijos bei trys naujos pozicijos. VK nariai nubalsavo, jog viena vieta bus skirta A lygos klubų asociacijai, kita – žaidėjų profesinei sąjungai, o dar vienas narys bus renkamas LFF Konferencijoje. Pagal tarptautinę praktiką, siekiant didesnio įsitraukimo į futbolo valdymą, pastaroji pozicija bus skirta moteriškos lyties atstovei.

Įstatų projekte valdymo organais numatyti LFF Konferencija, Vykdomasis komitetas ir generalinis sekretorius (direktorius), o prezidentui numatyta reprezentacinė funkcija – atstovavimo santykiuose su nariais, futbolo politikos vystymas ir kita.

Prezidentui bei VK nariams numatytas trijų kadencijų limitas, taip pat numatytas nepriekaištingos reputacijos kriterijus. Konferencijos delegatais ar VK nariais negalės būti LFF pagal darbo sutartį dirbantys asmenys.

Taip pat siūloma į pakoreguotus įstatus įtrauktus naujus revizijos organus – priežiūros funkciją atliekantį komitetą bei vidaus veiklos auditorių, kurį skirtų Konferencija, numatyti įvairūs kiti pakeitimai. LFF VK balsavimu patvirtino įstatų projektą. Pakeitimus LFF įstatuose gali atlikti tik Konferencija – visuotinis narių susirinkimas.

LFF VK taip pat sprendė dėl U-19 ir U-17 vaikinų rinktinių trenerių paskyrimo patvirtino susitarimus dėl dirbtinės dangos aikščių Šiauliuose ir Alytuje įrengimo, panaikino suspendavimą VK nariui Vytautui Vaškūnui.

Taip pat nutarta atsisakyti licencijų draudimo žaidėjams tvarkos.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS