Neįgaliesiems

Pranešimas apie aukšto meistriškumo sporto programų finansavimą

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lietuvos futbolo federacijai 2020 m. neskyrė valstybės biudžeto lėšų LFF aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimui. 

Taip įvyko dėl 2017 m. priimtų LFF įstatatų, kurie formaliai neatitinka LR Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyto reikalavimo, t. y.  šiuo metu galiojančiuose LFF įstatuose nėra įtvirtintas LFF vienasmenio valdymo organo Generalinio sekretoriaus maksimalus galimų iš eilės einančių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui.

2017 metų LFF įstatų pakeitimais LFF Konferencijoje nustatytas maksimalus kadencijų skaičius pagrindiniams LFF valdymo organams: kolektyviniam LFF valdymo organo LFF Vykdomojo komiteto nariams bei vienasmeniam valdymo organui LFF Prezidentui. Tačiau dabartinėje LFF įstatų redakcijoje nėra nustatytas maksimalus kadencijų skaičius kitam vienasmeniam valdymo organui LFF Generaliniam sekretoriui.

Verta paminėti, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų skyrimo aprašas buvo patvirtintas ir paskelbtas 2020 m. vasario 5 d., o LFF dokumentus privalėjo priduoti iki 2020 m. vasario 26 d. Per tokį trumpą laiką neįmanoma pakeisti federacijos įstatų, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atmėtė LFF siūlymus ištaisyti galimus neatitikimus.

Po LR Vyriausybės nutarimu dėl koronaviruso (COVID-19) įvesto karantino pasibaigimo bus nedelsiant surengta LFF Konferencija, kuriai suderinus su FIFA ir UEFA bus pateiktas pasiūlymas pakeisti LFF įstatų nuostatas ir nustatyti maksimalų kadencijų skaičių LFF Generaliniam Sekretoriui.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS