Neįgaliesiems

Pranešimas dėl viešoje erdvėje pasirodžiusios informacijos

Viešoje erdvėje trečiadienį pasirodė informacija apie trims FK „Jonavos“ futbolininkams skirtas sankcijas.

Lietuvos futbolo federacija (LFF) norėtų reaguoti į pasirodžiusią informaciją ir pateikia savo komentarą.

2021 metų sausio 5 dieną LFF Drausmės komitetas skyrė sankcijas trims futbolininkams (2 rungtynių, 4 rungtynių ir 8 rungtynių), kurios yra taikomos tik LFF A lygos ir/ar I lygos rungtynėms. Du futbolininkai šį sprendimą apskundė ir buvo gautas prašymas sustabdyti sprendimą jų galiojimo apeliacijos nagrinėjimo laikotarpiui.

LFF Apeliaciniam komitetui palikus galioti jiems LFF Drausmės komiteto skirtas sankcijas, jų galiojimas prasidėjo birželio 1 d., tad ilgiausias diskvalifikacijos laikotarpis galėjo būti birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.

LFF laikosi pozicijos, kad skyrus sankcijas už manipuliacijas futbolo varžybomis tam tikriems futbolininkams, jų vardai ir pavardės negali būti viešinami. LFF laikosi Europos ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą. Pagal teisės aktus, tiek administracinės teisės pažeidimų bylose, tiek baudžiamosiose bylose atitinkamai nuteistų ir pripažintų kaltais asmenų vardai ir pavardės nėra viešinami, išskyrus atvejus, jei pripažįstamas viešojo intereso pažeidimas.

Dėl šių priežasčių išnagrinėjus sportines bylas ir skyrus sportines sankcijas už sąžiningo žaidimo taisyklių pažeidimus yra laikomasi analogiškų neviešinimo standartų.

LFF siekia užtikrinti, kad už manipuliacijas futbolo rungtynėse būtų skirtos proporcingos sankcijos. Jeigu sankcijas gavusių futbolininkų vardai ir pavardės yra paviešinami, šios sankcijos gali virsti neproporcingomis ir futbolininkai gali patirti nesukontroliuojamą žalą. Nekontroliuojama žala galėtų būti laikoma tokia, kuomet kelių rungtynių diskvalifikacija virsta į karjeros pabaigą, psichologinį spaudimą ar kitą asmens gyvenimui padarytą žalą, nesusijusią su futbolo rungtynėmis.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS