Neįgaliesiems

Pranešimas dėl žaidėjų, žaidusių Ukrainoje ir Rusijoje

Lietuvos futbolo federacija (LFF) pagal FIFA išplatintą informaciją informuoja Lietuvos futbolo bendruomenę apie svarbius žaidėjų registracijos pakeitimus, susijusius su karu Ukrainoje.

Reaguojant į situaciją, FIFA išdavė leidimą žaidėjus iš užsienio, žaidusius Rusijoje ir Ukrainoje, registruoti kitose šalyse net ir pasibaigus Lietuvos futbolo federacijos nustatytam žaidėjų registracijos terminui, kuris yra 2022 m. kovo mėn. 18 d.

Šis terminas FIFA sprendimu yra pratęsiamas iki 2022 m. balandžio 7 d. ir taikomas tik užsienio piliečiams, žaidusiems Ukrainoje ir Rusijoje. Klubai gali registruoti ne daugiau kaip du žaidėjus, pasibaigus registracijos periodui, kurie anksčiau buvo registruoti šiose dvejose šalyse. Taip pat FIFA sprendimu žaidėjas gali būti registruotas ne daugiau kaip 4 klubuose ir galės žaisti oficialias rungtynes ne daugiau kaip 3 klubuose tame pačiame sezone.

Tuo atveju, jei Ukrainos arba Rusijos futbolo federacijos atmeta Tarptautinio perėjimo sertifikato (ITC) prašymą dėl profesionalo, kurio sutartis buvo sustabdyta pagal FIFA žaidėjų statuso ir perėjimo reglamento (RSTP ) 7 priedo 2 straipsnio 1 dalį arba 3 straipsnio 1 dalį, FIFA gali imtis laikinųjų priemonių, gavus LFF prašymą. Atsižvelgdama į aplinkybes, FIFA perduos klausimą spręsti FIFA Futbolo tribunolui, kuris bus kompetentingas leisti laikinas registracijas.

Šie nuostatai taip pat galioja ir žaidėjams, turintiems mėgėjo statusą bei salės futbolo žaidėjams.

Dėl žaidėjų nepilnamečių

Bet kurie Ukrainos teritorijoje gyvenantys nepilnamečiai, norintys būti registruoti naujame klube, automatiškai laikomi atitinkančiais FIFA RSTP 19 straipsnio 2 dalies d) punkte numatytos išimties reikalavimus.

Pagal FIFA RSTP 19 straipsnio 2 dalies d) punktą nepilnamečiams, judantiems dėl humanitarinių priežasčių, netaikoma taisyklė, neleidžianti tarptautiniam žaidėjų iki 18 metų perkėlimui. Tokiu atveju, nepilnamečiai, kurie dėl ginkluoto konflikto bėga iš Ukrainos į kitas šalis, bus laikomi atitinkančiais RSTP 19 straipsnio 2 dalies d) punkto reikalavimus. Jų registracijai į mėgėjų klubą LFF teritorijoje bus gautas FIFA Futbolo tribunolo pritarimas.

RSTP 7 priedo 7 straipsnis taikomas tik tėvų nelydimiems nepilnamečiams, nes pagal RSTP 19 straipsnio 2 dalies a) punktą taip pat gali būti pateikti prašymai dėl nepilnamečių, kartu su tėvais bėgančių iš Ukrainos kurie turi būti patvirtinti FIFA Futbolo tribunolo (t.y. su futbolu nesusijusios perėjimo priežastys).

Dėl treniravimo kompensacijų

Užsienio žaidėjui, kurio ankstesnė registracija buvo Ukrainos arba Rusijos futbolo federacijoje ir kurio sutartis buvo sustabdyta, kad būtų užregistruotas naujame klube pagal RSTP 7 priedą, treniruočių kompensacija nėra mokama.

Be to, nauji klubai, su kuriais užsieniečiai yra pasirašę naują kontraktą, neturės teisės gauti treniruočių kompensacijos už laikotarpį, kai žaidėjas yra registruotas pas juos, kol sutarties galiojimas su klubu, registruotu Ukrainos arba Rusijos futbolo federacijoje yra sustabdytas.

Atsižvelgiant į jau anksčiau išsakytą LFF poziciją, nurodytos išimtys netaikomos Baltarusijos ir Rusijos piliečiams, todėl dar kartą primename, jog žaidėjai, turintys Baltarusijos ar Rusijos pilietybę, registruojami nebus.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS