Neįgaliesiems

Projektas „Ženkime į futbolo stadioną kartu“ sustiprino mokinių bendrystę

Nuo 2023 metų Lietuvoje vyko tikslinė socialinė iniciatyva, skirta ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigoms, kurios rūpinasi mokiniais, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Prie Lietuvos masinio futbolo asociacijos iniciatyvos „Ženkime į futbolo stadioną kartu“ prisijungė 11 įstaigų, sudarius galimybes surengti futbolo užsiėmimus vaikams, turintiems SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) bei įstaigų pedagogus.

Tiek LFF, tiek UEFA pastaraisiais metais didelį dėmesį skiria įvairių grupių įtraukimui į futbolą, pritaikant žaidimą įdomia ir prieinama forma, kad kiekvienas norintis dalyvis būtų įtrauktas. Šiuo metu visoje Europoje yra 135 milijonų asmenų, turinčių tam tikrą negalią.

Projekto „Ženkime į futbolo stadioną kartu“ metu dalyvaujančioms įstaigoms buvo išdalinta metodinė medžiaga ir futbolo inventorius. Iki šių metų vasario mėnesio įstaigoje vyko užsiėmimai mokiniams, tačiau pedagogai, prisipažino – tai nereiškia šio prasmingos iniciatyvos pabaigos.

„Su mokiniais turėjome du savaitinius užsiėmimus, kurių jie su nekantrumu laukdavo. Pamokėlių metu mokiniams skyrėme palengvintas kamuolio vedimo užduotis, estafetes bei koordinacijos pratimus – pavyzdžiui, pradžioje rankomis tarp bokštelių, po to kojomis – kuriuos užbaigus tekdavo atlikti smūgį į vartelius. Tai mokiniams suteikdavo didžiausią džiaugsmą, o ypač futbolo žaidimas mokiniams būdavo kaip didžiausias dienos apdovanojimas.

Labai džiugu, kad tokie projektai apima vis didesnį mokyklų ir mokinių skaičių, siekiant populiarinti futbolo žaidimą ir padaryti jį patraukliu kiekvienam Lietuvos moksleiviui, nežiūrint ar jis turi turi specialiųjų poreikių, ar ne“, – teigė Remigijus Klimavičius, Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos fizinio ugdymo mokytojas.

„Dirbu Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ su mišraus amžiaus specialiųjų poreikių vaikais, turinčiais sunkią negalią. Mūsų grupėje buvo keli vaikai, kurie apskritai nevaikščioja, bet mums dalyvavimas šiame projekte suteikė daug naudos, nes jis vystė kiekvieno vaiko asmeninius gebėjimus ir jie susipažino su futbolu kaip sporto šaka. Jie labai mielai dalyvavo užimtumo veiklose. Gauta iš organizatorių metodinė medžiaga buvo geras įrankis ugdant vaikų fizinio aktyvumo įpročius.

Nepaisant to, kad projektas įstaigoje formaliai pasibaigė vasario 28 dieną, tą medžiagą mes galime naudoti ir toliau pažindinant vaikus  su futbolu.  Atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, kai kurias užduotys reikėjo supaprastinti. Nuoširdžiai organizatoriams dėkojame už dovanotus kamuolius, kuriuos ir toliau naudosime lavinant futbolo įgūdžius“, – atsiliepė mokytoja Laimutė Stankevičienė.

„Mano nuomone, projektas pavyko puikiai, vaikai į jį noriai įsitraukė. Pradžioje galbūt buvo šiek tiek sunkumų mokyti futbolo technikos, nes mūsų darželio vaikai neturėjo žaidimo įgūdžių. Kadangi buvo surengtas mokomasis seminaras ir buvo išleista labai gera knyga su metodine medžiaga, tai to dėka mums pavyko įvaldyti futbolo žaidimo technikas, dėl ko mums itin džiugu.

Buvome susidūrę su iššūkiu, kad specialiųjų poreikių turinčius vaikus pradžioje buvo sunku įtraukti, bet ir jiems pavyko dalyvauti bendrose veiklose, bet netgi techniškai patobulėti. Juntamas bendrystės jausmas tarp vaikų. Kaskart reflektavome po pamokų įgytas patirtis, tai visų vaikų atsiliepimai buvo patys geriausi apie projektą, jiems patiko užduotys ir žaidimai iš metodinės knygos. Manau, kad ir ateityje tęsime šiuos išmoktus žaidimus. Norėtųsi dar daugiau tokių projektų Lietuvoje ir, kad jie kartotųsi įtraukiant vis daugiau vaikų, kas būtų itin naudinga mūsų visuomenei“, – kalbėjo Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ fizinio ugdymo mokytoja Renata Nekrasova.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS