Neįgaliesiems

Strateginėje darbo grupėje aptartas ruošiamas dokumentas

Gruodžio 15-ąją LFF stadione įvyko dvyliktasis Futbolo forumo strateginės darbo grupės posėdis, kuriame buvo aptariami ruošiamo „Gerojo valdymo praktikos“ dokumento struktūros pataisymai, aptartos profesionalių klubų ir komunikacijos su visuomene temos.

Posėdyje buvo sutarta padaryti LFF valdymo struktūros įstatų trūkumų analizę, kuri būtų pristatyta bendrajame teikimo dokumento aprašyme, atsižvelgiant į UEFA ir FIFA rekomendacijas.

Darbo grupės nariai taip pat diskutavo dėl profesionalaus klubų apibrėžimo koncepcijos ir buvo pasiūlyta apibrėžti profesionalių ir mėgėjiškų klubų statusą licencijavimo tvarka. Aptarta, ko reikia klubui, kad jis turėtų profesionalaus klubo statusą ir kokį balsą turėtų profesionalios bei mėgėjiškos komandos. Taip tikimasi suteikti klubams daugiau aiškumo.

Nagrinėtas ir ruošiamo dokumento futbolo bendruomenės įtraukimo į LFF valdymą klausimas. Bendrai buvo sutarta, kad didesnis viešumas ir atvirumas leistų sulaukti didesnio visuomenės palankumo. Tai taip pat leistų klubams sulaukti didesnės paramos.

Forumo grupėje taip pat aptartas komunikacijos pakeitimo aspektas, futbolo, kaip sporto numeris vienas žinios skleidimas bei sutarta, kad naudos visuomenei akcentavimas yra teisingiausias kelias populiarinti sportą tarp Lietuvos žmonių.

Pasak darbo grupės pirmininko Gintaro Babravičiaus, galutinį Gerojo valdymo praktikos įdiegimo Lietuvos futbolo federacijoje raportą LFF tikimasi įteikti iki kitų metų pavasario.

Kitame darbo grupės posėdyje planuojamas LFF rinktinių skyriaus dalyvavimas.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS