Neįgaliesiems

Darbo skelbimas LFF generalinio sekretoriaus pozicijai užimti

Lietuvos futbolo federacija (LFF) – perspektyvi, nuolat auganti organizacija, vystanti bei populiarinanti futbolą Lietuvoje. LFF yra puikiai vertinama FIFA (Tarptautinės futbolo asociacijos) ir UEFA (Europos futbolo asociacijų sąjungos) narė, nuolat dalyvaujanti šių organizacijų veikloje.

Organizacija ieško vieno iš aukščiausios grandies vadovo (-ės), todėl jei esate aukščiausius reikalavimus sau ir kitiems kelianti, motyvuota, atsakinga, nuolat tobulėti siekianti, turinti daug idėjų ir gebanti jas realizuoti, pritaikyti darbe asmenybė – laukiame jūsų prisijungiant prie veržlios Lietuvos futbolo federacijos komandos.

APIE POZICIJĄ:

Dirbti kartu su 50 kolegų komanda bei deleguoti jai tiesioginius darbus;

Tobulinti ir užtikrinti sklandžią, nepriekaištingą bei sistemingą organizacijos kasdieninę veiklą;

Tobulinti organizacijos struktūrą, personalo politiką bei jos vykdymą;

Palaikyti santykius su LFF nariais, su LFF komitetais, taip pat su FIFA ir UEFA bei puoselėti organizacijos vertybes vadovaujant prezidentui;

Suplanuoto organizacijos biudžeto vykdymas ir kontrolė;

Tobulinti ir efektyvinti organizacijos finansinius, komercinius, sportinius projektus bei kurti naujus pajamų šaltinius;

Vykdyti pavestas LFF prezidento, Vykdomojo komiteto narių, Konferencijos užduotis;

Organizuoti Konferencijas, Vykdomojo komiteto bei kitų organų posėdžius;

BENDRIEJI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS (privalomi):

Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas;

Labai geri lietuvių ir anglų kalbos (ne žemesnio kaip B2 lygio) įgūdžiai (raštu ir žodžiu);

Ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne senesnė nei 10 (dešimties) pastarųjų metų patirtis įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens padalinio vadovo pareigose;

Strateginis požiūris, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, gebėti argumentuotai pagrįsti ilgalaikius sprendimus;

Gebėjimas racionaliai suvokti problemas ir ieškoti sprendimo būdų, stiprus loginis ir analitinis mąstymas;

Aiškių organizacijos tikslų kėlimas ir kryptingas jų siekimas;

Puikūs komunikacijos įgūdžiai, lyderystė, stratego talentas, finansinis raštingumas;

Gebėjimas kelti ambicingus tikslus bei deleguoti atsakomybę pajėgiai vadovų komandai;

Gebėjimas argumentuotai pateikti ir apginti nuomonę;

Aukšta asmeninė motyvacija;

Pozityvumas, atvirumas naujovėms ir gebėjimas greitai mokytis;

Bekompromisis požiūris į kokybę, kryptingumas ir atsakingumas;

Lyderystė;

Puikūs organizaciniai, komandinio darbo, planavimo, bendravimo įgūdžiai, gebėjimas priimti sprendimus;

Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

Inovatyvių, efektyvių idėjų ir sprendimų kūrimo/taikymo/diegimo patirtis;

Efektyvus vadovų komandos darbų delegavimas, planavimas, paskirstymas.

VERTYBINIAI REIKALAVIMAI (privalomi):

Būti Lietuvos Respublikos piliečiu;

Būti pilnamečiu;

Dalyvauti futbolo veikloje;

Nebūti pripažintu kaltu dėl nusikalstamos veikos;

Nebūti baustu arba jam nėra pritaikyta administracinio poveikio priemonė už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, viešųjų pirkimų tvarkos, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos, apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos, buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą arba nuo administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės skyrimo yra praėję daugiau nei vieneri metai;

Jam nėra pritaikytos sankcijos už manipuliavimą sporto varžybomis arba antidopingo organizacijos sankcijos už antidopingo taisyklių pažeidimą arba jų galiojimo terminas yra pasibaigęs;

Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių, einant pareigas, kiltų interesų konfliktas;

Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas (-ė) turi būti neatšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, pateikia informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimas, t. y.:

Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);

Sutikimą dėl asmens duomenų saugojimo (Priedas Nr. 1);

Asmens tapatybę, kvalifikaciją ir atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape.

Į finalinį etapą patekęs kandidatas (-ė) turės pateikti privačių interesų deklaraciją;

LFF prašymu gali reikėti pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatavimo laikotarpis – iki 2023 m. balandžio 16 d. (imtinai).

Organizacija siūlo:

Vertybėmis grįstą organizacijos kultūrą;

Patyrusią ir stabilią aukštos kvalifikacijos specialistų komandą;

Atsakingą ir gerai organizuotą darbą nuolat augančioje organizacijoje;

Nuo kompetencijos priklausantį atlygį – nuo 5000,00 Eur (neatskaičius mokesčių);

Darbo vieta: Vilnius, Kaunas.

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: e.stankevicius@lff.lt

Konfidencialumą garantuojame.

Pokalbiui bus kviečiami tik geriausiai reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Informuosime tik kitam atrankos etapui atrinktus kandidatus. Kandidatuodami (pateikdami savo CV) Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Asociacija Lietuvos futbolo federacija gali naudoti Jūsų asmeninius duomenis atliekamoje atrankoje, asmeninius duomenis saugant ir kaupiant pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Šie asmens duomenys tvarkomi tik atrankos į Asociacijos Lietuvos futbolo federacija darbuotojus vykdymo tikslu ir teisėto intereso pagrindu saugomi ne ilgiau nei 10 dienų po atrankos pasibaigimo.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS