Neįgaliesiems

Netekome ilgametės kolegės

Rugpjūčio 18 d. po sunkios ligos mirė ilgametė Lietuvos futbolo federacijos atstovė žiniasklaidai Vaiva Zizaitė.

Lietuvos futbolo federacijos kolektyvas gedi dėl mylimos kolegės, draugės netekties ir reiškia užuojautą V. Zizaitės artimiesiems.

V. Zizaitė gimė 1979 m. liepos 10 d. Vilniuje. Baigė Vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos fakultetą. Nuo 2003 m. dirbo Lietuvos futbolo federacijoje atstove žiniasklaidai komunikacijos skyriuje. Taip pat nuo 2009 m. ėjo UEFA  delegatės pareigas tarptautinėse futbolo varžybose.

Velionė bus pašarvota rugpjūčio 19 d. (šeštadienį) Vilniuje nuo 14 val. prie Petro ir Povilo bažnyčios (iš dešinės), 18 val. numatytos mišios. Išlydima nuo bažnyčios rugpjūčio 20 d. (sekmadienį), 14 val. į Rokantiškių kapines.

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS