Neįgaliesiems

Vilniuje įvyko eilinė LFF konferencija

Antradienį (balandžio 30 d.) Vilniuje vyko eilinė Lietuvos futbolo federacijos (LFF) metinė ataskaitinė konferencija. Joje išrinktas LFF antrasis viceprezidentas, pristatyta 2018 m. LFF veiklos ataskaita, aptarti kiti aktualūs klausimai.

LFF Konferencijoje, atsižvelgiant į LFF narių skaičių (19 narių) teisę dalyvauti turėjo 95 delegatai  Patikrinus LFF narių pateiktą informaciją apie delegatų paskyrimą, nustatyta, jog atstovavimo teisę buvo įgiję 94 delegatai. Šioje LFF Konferencijoje užsiregistravo 72 delegatai, todėl laikytina, kad kvorumas yra (48), o LFF Konferencija buvo vykdoma ir sušaukta, vadovaujantis LFF įstatais.

Vienas svarbiausių LFF Konferencijos darbotvarkės klausimų buvo antrojo LFF viceprezidento rinkimai. Antruoju viceprezidentu buvo išrinktas Tauragės futbolo asociacijos prezidentas Arūnas Pukelis, kurio kandidatūrą pasiūlė LFF Vykdomasis komitetas (LFF VK). 50 metų tauragiškis sulaukė 60 LFF Konferencijos delegatų balsų iš 71. Daugiau kandidatų į laisvą antrojo viceprezidento postą nebuvo. Prieš tai šias pareigas ėjo Anatolijus Stecenko.

Naujiena apie A. Pukelio išrinkimą LFF antruoju viceprezidentu

Visuotiniame narių susirinkime buvo nubalsuota už Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos (LVJFA) prezidento, LFF VK nario Vytauto Vaškūno pašalinimą iš LFF VK narių. Kadangi LVJFA Prezidentas tinkamai nevykdė LFF VK įpareigojimų pakeisti LVJFA įstatus taip, kad jie atitiktų LFF įstatų reikalavimus, į LVJFA narius priimti visus pageidaujančius ir LVJFA įstatus atitinkančiu su vaikų ir jaunių futbolu susijusius juridinius asmenis, LFF VK 2019 m. balandžio 13 dieną vykusiame posėdyje nusprendė perduoti V. Vaškūno pašalinimo iš LFF VK narių klausimą spręsti LFF Konferencijai. Konferencijos dalyviams buvo pateikta medžiaga dėl V.Vaškūno padarytų sistemingų ir šiurkščių pažeidimų, jo narystės LFF VK laikino sustabdymo. LFF Konferencijos sprendimu, V. Vaškūnas buvo pašalintas iš LFF VK narių ir tuo pačiu neteko teisės būti LVJFA prezidentu.

Paaiškinimas dėl V. Vaškūno pašalinimo iš LFF VK narių

LFF Konferencijoje dalyvavusiems delegatams buvo pristatytos LFF prezidento T. Danilevičiaus, LFF generalinio sekretoriaus Edgaro Stankevičiaus, federacijos departamentų bei šakinių asociacijų 2018 metais nuveiktų darbų ataskaitos (tekstiniu ir vaizdo prezentacijos formatais).

ATASKAITOS TEKSTINIS VARIANTAS

LFF Konferencija patvirtino susirinkime pristatytą LFF 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Konferencijos delegatams taip pat buvo pristatyta ir nepriklausomo auditoriaus „UAB NEXIA JK“ ataskaita.

LFF generalinis sekretorius E. Stankevičius LFF Konferencijos nariams pristatė įvykdytus ir vykdomus FIFA Forward futbolo vystymo projektus.

Pagal LFF įstatų 69 straipsnį LFF Konferencija Vykdomojo Komiteto siūlymu nustato metinio nario mokesčio sumą 3 (trims) metams. 2018 metų lapkričio 12 dienos Vykdomojo Komiteto posėdžio metu nutarta siūlyti Konferencijai patvirtinti 100 eurų dydžio Nario mokestį. LFF Konferencija patvirtino naująjį nario mokestį.

LFF konferencijoje dalyvavo bei jos dalyvius pasveikino svarbiausių pasaulio tarptautinių futbolo asociacijų atstovai – UEFA nacionalinių asociacijų plėtros vadovas Thierry Favre bei FIFA plėtros Europoje programos vadovas Oliveris Jungas.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS