Neįgaliesiems

Dėl kandidatų į LFF Prezidento ir kitų Vykdomojo komiteto narių bei LFF nepriklausomų komitetų ir teisinių organų narių pareigas teikiamų dokumentų tvarkos

2023 m. vasario 6 d. įvyko pirmasis LFF Rinkimų komiteto posėdis.  LFF Rinkimų komitetas yra organas, atsakingas už rinkimų proceso organizavimą ir priežiūrą remiantis LFF Įstatais ir Rinkimų kodeksu.

LFF Vykdomojo komiteto sprendimu, 2023 m. kovo 10 d. vyks neeilinė LFF Konferencija, kurioje, vadovaujantis naujaisiais LFF Įstatais ir LFF Rinkimų kodeksu, bus renkami LFF valdymo organų ir nepriklausomų komitetų bei teisinių organų nariai (Konferencijos darbotvarkė).

Remiantis LFF Įstatų 31 straipsnio 9 ir 10 dalimis bei LFF Rinkimų kodekso 8 straipsnio 2 dalimi ir 10 straipsnio 1 dalimi, kandidatūros į Vykdomojo komiteto narių bei nepriklausomų komitetų ir teisinių organų narių pareigas Generaliniam sekretoriui turi būti siunčiamos likus ne mažiau kaip 25 kalendorinėms dienoms iki atitinkamos rinkimų Konferencijos, t. y. ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 13 d. (imtinai).

Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  2. Kandidato anketą.
  3. Kandidato sutikimą.
  4. Kandidato nepriklausomumo deklaraciją (tik kandidatams į nepriklausomų komitetų bei teisinių organų narius).
  5. Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM išduotą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą (ne pažymą) (užsisakyti čia).
  6. Kitus dokumentus, kurie, Kandidato nuomone, yra reikšmingi jo nurodytos informacijos pagrindimui ir jo tinkamumo bei nepriklausomumo patikrinimui.

Kandidatai turi atitikti LFF Įstatų 31 straipsnio 8 dalyje nurodytus tinkamumo, o kandidatai į nepriklausomų komitetų bei teisinių organų narius – ir LFF Įstatų 54 straipsnio 5 dalyje nurodytus nepriklausomumo reikalavimus.

Vykdomojo komiteto narių rinkimuose kiekvieną kandidatą turi pasiūlyti ne mažiau kaip trys LFF Nariai. Kiekvienas LFF Narys remia tik po vieną kandidatą į kiekvienos kategorijos pareigas. Jeigu Narys remia daugiau nei vieną kandidatą, nei vienam iš kandidatų į šios kategorijos pareigas palaikymas nėra skaičiuojamas. (LFF Įstatų 31 straipsnio 4 dalis).

LFF Rinkimų komitetas

SUSIJUSIOS NAUJIENOS

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS