Neįgaliesiems

Utenos apskrities prezidentu perrinktas D. Širvys

Balandžio 8 d. vyko Utenos apskrities futbolo asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kurio metu UAFA prezidentu perrinktas D. Širvys.

UAFA prezidentas D.Širvys pristatė UAFA veiklos ataskaitą už 2013-2016 metus, finansininkė R.Grigaliūnienė finansinę ataskaitą už 2016 metus.

Utenos apskrities futbolo asociacijos nariai išsirinko prezidentą ir valdybą.

UAFA prezidentu kitai kadencijai perrinktas Dainius Širvys. UAFA valdybą sudarys:
Juozas Šiaučiulis – vaikų, jaunių ir masinio futbolo komiteto pirmininkas.
Artūras Gimžauskas – profesionalaus futbolo komiteto pirmininkas.
Erikas Gaigalas – veteranų futbolo komiteto pirmininkas.
Artūras Rabašauskas – teisėjų komiteto pirmininkas.

Tai pat vyko Gerojo valdymo praktikos raporto pristatymas, kurio metu Darbo grupės pirmininkas Gintautas Babravičius pristatė patį raportą, vyko produktyvi diskusija tarp Utenos futbolo bendruomenės narių.

Buvo pagerbtijubiliatai – Nikolaj Charlamov švenčiantis 60-metį ir Teimuraz Girzdzelisvili švenčiantis 70-metį. 

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS